[Closed] Những Trường Hợp Được Miễn Làm Bảo Trợ Tài Chánh  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 116
06/10/2017 12:43 pm  

Thông thường đối với tất cả hồ sơ bảo lãnh thì luôn cần phải có bộ Bảo Trợ Tài Chánh đi kèm. Nhưng bên cạnh đó thì chính phủ Mỹ cũng đưa ra một số trường hợp được miễn làm Bộ Bảo Trợ Tài Chánh. 

Để được miễn làm Bảo Trợ Tài Chánh thì đương đơn phải thuộc 1 trong 4 trường hợp sau đây:

  • Con dưới 18 tuổi của công dân Mỹ. Đối với trường hợp này thì Quý Vị không cần phải ký đơn I-864 mà chỉ ký đơn I-864W mà không cần làm bộ Bảo Trợ Tài Chánh.
  • Quả phụ của công dân Mỹ muốn xin định cư thì không cần làm Bảo Trợ Tài Chánh. Trường hợp này đương đơn xin được tự bảo lãnh vì chồng đã qua đời.
  • Vợ con của công dân Mỹ hay thường trú nhân mà chính họ là nạn nhân của bạo hành trong gia đình.
  • Những người đã từng sống và làm việc tại Mỹ, đóng thuế trên 10 năm cho chính phủ Mỹ, thì những người này không cần làm bộ Bảo Trợ Tài Chánh.

Share: