Địa chỉ chích ngừa – khám sức khỏe.

Chích ngừa
Trung Tâm Kiểm Dịch Y Tế Quốc Tế – 40 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP.HCM. Tel: 38445306 (xin số 106).

Khám sức khỏe xuất cảnh – Bệnh viện Chợ Rẫy
201B Nguyễn Chí Thanh, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
Tel: (84-8) 38565703 Fax: (84-8) 38575926 – Email: smtcrh@hcm.vnn.vn
http://www.choray.org.vn/xuatcanh.asp

Khám sức khỏe xuất cảnh – IOM
1B Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Tel: (+84) 83 822 2057
Fax:(+84) 83 822 1780
Email: hochiminh@iom.int
Website: Đường link hướng dẫn

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!