Trong lúc đó, ít cử tri nghĩ rằng bằng đại học là một nhu cầu. Chỉ có 28% cử tri Texas tin rằng giáo dục đại học là cần thiết cho sự thành công của một người nào đó trong thế giới làm việc hiện nay. Trong lúc đó, 68% cho rằng có nhiều cách khác để thành công mà không cần bằng đại học.

Dân Việt Houston News – Theo kết quả thăm dò của báo Texas Tribune và trường Đại học Texas, thì cử tri Texas ủng hộ những sự thay đổi quan trọng đối với nền giáo dục công cộng, từ chuyện cung cấp thêm sự khích lệ cho những ai muốn trở thành thầy giáo, cho đến sự cho phép sự kiểm soát nhiều hơn của địa phương đối với các tiêu chuẩn và giáo trình giảng dạy,…

0428-Graduation-Rates
Photo courtesy: Getty Images
Trong lúc đó, ít cử tri nghĩ rằng bằng đại học là một nhu cầu. Chỉ có 28% cử tri Texas tin rằng giáo dục đại học là cần thiết cho sự thành công của một người nào đó trong thế giới làm việc hiện nay. Trong lúc đó, 68% cho rằng có nhiều cách khác để thành công mà không cần bằng đại học.
So với lần thăm dò ý kiến vào năm 2010 cũng của hai cơ quan nói trên, thì kết quả lần này cho thấy sự thay đổi lớn. Lần thăm dò đó cho thấy: 42% cho rằng giáo dục đại học là cần thiết để thành công, và 56% cho rằng có những con đường khác để thành công.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: