GARDEN GROVE, California – Ông Bảo Nguyễn vừa thắng cử chức thị trưởng Garden Grove, sau khi có kết quả kiểm phiếu vào lúc 5 giờ chiều Thứ Bảy, 15 Tháng Mười Một.

Ông Bảo chỉ hơn người về nhì đúng 15 phiếu!

Theo Cơ Quan Bầu Cử Orange County, trong cuộc bầu cử hôm 4 Tháng Mười Một, ông Bảo Nguyễn, ủy viên Học Khu Garden Grove, được tổng cộng 11,785 phiếu.

198250-DP-BaoNguyen_400

Bảo Nguyễn thắng cử thị trưởng Garden Grove. Nguồn: www.ocvote.com

 

Về nhì là ông Bruce Broadwater, đương kim thị trưởng, được 11,770 phiếu.

Hạng ba là ông Robert Ayala, được 4,234 phiếu.

Cũng theo cơ quan này, toàn quận hạt chỉ còn 50 phiếu chưa đếm.

Đây là lần đầu tiên ông Bảo ứng cử chức vụ thị trưởng thành phố có 175,000 dân, trong đó có gần 30,000 người gốc Việt, và có nhiều doanh nghiệp do người Việt làm chủ.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: