Connie Lo, MPH
(Điều phối viên các chương trình y tế)
Điện thoại: 213-241-0284
Email: clo@advancingjustice-la.org

Bắt đầu từ năm ngoái, Đạo Luật Chăm Sóc Giá Phải Chăng (ACA) và Bảo Vệ Bệnh Nhân nay đòi hỏi phải có bảo hiểm y tế (nếu không, phải trả tiền phạt). Đồng thời, Đạo Luật ACA cũng mở rộng miễn phí cung cấp Medi-Cal cho nhiều người có thu nhập thấp và hỗ trợ tài chính cho người thu nhập trung bình để có được bảo hiểm y tế thông qua Covered California, thị trường bảo hiểm y tế tiểu bang. Bảo hiểm y tế có thể bảo vệ gia đình của bạn chống lại bệnh tật không thể đoán trước và bảo đảm tiếp cận với các dịch vụ dự phòng, cả hai đều dẫn đến kết quả sức khỏe tốt hơn. Luật cải cách y tế mới khiến bảo hiểm y tế có thể đến với hàng triệu người dân California, trong đó có hơn 600,000 người Mỹ gốc Á, người Hawaii bản địa và đảo Thái Bình Dương.

198227-AAAJ-LA---Logo-400

Để giúp cộng đồng người Việt có được bảo hiểm y tế, đây là thông tin quan trọng về cách thức áp dụng, quyền lợi, và nơi để tìm sự giúp đỡ nếu cần.

Đối với Medi-Cal và Covered California, điều quan trọng là phải hiểu khi nào bạn có thể xin và phải gia hạn nếu bạn đang có. Đối với Medi-Cal, bạn có thể xin bất cứ lúc nào; với Covered California, hầu hết mọi người chỉ có thể xin trong thời hạn ghi danh – và thời gian ghi danh tới, bắt đầu vào ngày 15 Tháng Mười Một, 2014, và kết thúc vào ngày 15 Tháng Hai, 2015. Nếu bạn đã được bảo hiểm Covered California hoặc Medi-Cal, xin vui lòng theo dõi thư, từ Covered California hoặc văn phòng Medi-Cal quận của quý vị. Khi nhận các các mẫu đơn mới, phải điền đầy đủ và gởi lại, nếu không, Medi-Cal hay bảo hiểm Covered California của bạn có thể bị cắt. Rất tiếc, các mẫu đơn hiện nay đang được gửi qua bưu điện chỉ có bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Xin liên lạc với chúng tôi hoặc các tổ chức đối tác của chúng tôi nếu bạn cần sự giúp đỡ (xem bên dưới).

Để tìm bảo hiểm y tế thông qua Covered California hoặc Medi-Cal, mẫu đơn giấy có in sẵn bằng tiếng Việt và năm ngôn ngữ châu Á khác. Mẫu đơn online, chỉ có sẵn bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Để được hỗ trợ với điền đơn, Các trung tâm giúp đỡ Covered California (Call Centers) và văn phòng Medi-Cal Quận, có nhân viên nói tiếng Việt. Tuy nhiên, có thể không phải lúc nào cũng có đủ nhân viên nói tiếng Việt, vì vậy bạn có thể cần phải yêu cầu một thông dịch viên tiếng Việt nếu bạn gặp phải một nhân viên nói tiếng Anh, hoặc có thể mất nhiều thời gian chờ đợi để có được câu trả lời cho câu hỏi của bạn.

Khi bạn nộp đơn, bạn nên biết rằng một số tài liệu quan trọng không được dịch sang tiếng Việt hoặc bất kỳ ngôn ngữ châu Á khác tại thời điểm này, bao gồm các thông báo cho người nộp đơn, về tình trạng đơn của họ, hoặc yêu cầu gởi thêm tài liệu (cũng như các thông báo gia hạn nêu trên). Mặc dù các mẫu đơn không được dịch, bạn vẫn cần phải điền đầy đủ và gởi lại, nếu không, bảo hiểm y tế của bạn có nguy cơ bị chấm dứt. Nếu bạn nhận được bất kỳ mẫu đơn nào từ Covered California hoặc văn phòng Medi-Cal Quận mà bạn không hiểu, bạn nên yêu cầu người thông dịch cho bạn. Bất kỳ các tổ chức nào được liệt kê dưới đây có thể giúp bạn.

Trong việc cứu xét điều kiện hội đủ để được bảo hiểm Covered California và Medi-Cal cho hầu hết mọi người tuổi dưới 65, tình trạng nhập cư và cư trú trong tiểu bang California chỉ xét cho những người nộp đơn xin bảo hiểm. Điều này có nghĩa rằng người lớn dù không có giấy tờ nhập cư hợp pháp nhưng có con là công dân Mỹ, có thể nộp đơn xin bảo hiểm y tế cho các con của họ mà không cần phải tiết lộ tình trạng nhập cư của mình. Covered California và Medi-Cal cũng không hỏi bất kỳ câu hỏi nào về của cải, tài sản hoặc bệnh trạng trong quá khứ, có nghĩa là mẫu đơn không yêu cầu tiết lộ số người trong gia đình và dự kiến thu nhập của gia đình cho năm sắp tới.

Tất cả các điều này có nghĩa gì đối với bạn? Trong khi Đạo Luật ACA mở rộng phạm vi bảo hiểm chăm sóc sức khỏe cho hàng triệu người, việc ghi danh tham gia bảo hiểm y tế thành công, đòi hỏi thời gian, sự kiên nhẫn, và trong nhiều trường hợp, sự giúp đỡ từ một tổ chức cộng đồng. Ví dụ, Tháng Ba năm 2014, bà Phạm Linh, một người thợ may không có bảo hiểm, ở miền Nam California, hăng hái ghi danh xin bảo hiểm y tế. Mặc dù bà đã nhận được thẻ bảo hiểm sức khỏe cho bản thân, chồng và ba đứa con của bà, phải mất hơn bốn tháng để có được thẻ và trong suốt quá trình lâu dài và phức tạp, Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp-Los Angeles đã có thể giúp bà Linh qua quá trình điền đơn và theo dõi khi cần thiết.

Nếu bạn không chắc chắn mình hội đủ để được bảo hiểm những gì về sức khỏe, hoặc cần giúp đỡ gia hạn, hoặc tìm hiểu về bảo hiểm của bạn, xin vui lòng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các tổ chức của chúng tôi hoặc bất kỳ đối tác của Mạng Lưới Tư Pháp Y Tế của chúng tôi liệt kê dưới đây. Bạn cũng có thể gọi Covered California Call Center tại 1-800-652-9528 hoặc vào trang web: www.coveredca.com.

Các tổ chức sau đây có nhân viên nói tiếng Việt:

Tại Quận Los Angeles, gồm Hội Người Mỹ Gốc Á Thăng Tiến Tư Pháp-Los Angeles, ĐT: 800-267-7395 và Asian Pacific Healthcare Venture (APHCV), ĐT: 323-644-3880.
Tại Quận Cam, Liên Hiệp Châu Á Thái Bình Dương Orange County (OCAPICA),  ĐT: 714-636-9095.
Tại San Diego County, Liên Hiệp CácCộng Đồng Pan Asian (UPAC), ĐT: 619-232-6454.
Tại vùng Bay Area, gồm Mạng Lưới Quốc Tế Hỗ Trợ Trẻ Em (ICAN), ĐT: 408-509-8788 và Việt Voluntary Foundation, Inc (VIVO), ĐT: 209-475-9454.
Tại Quận Sacramento, gồm  Asian Resources Inc. (ARI), ĐT: 916-454-1892, và Trung Tâm Hỗ Trợ Đông Nam Á (SAAC), ĐT: 916-421-1036.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: