1

Các câu hỏi cũng được đặt ra liên quan tới một số chủ đề được quan tâm như chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc có liên hệ ra sao tới an ninh biển đảo trên Biển Đông của Việt Nam, nhập siêu và điều được cho là hiện trạng ‘lệ thuộc kinh tế’ của Việt Nam vào Trung Quốc lâu nay đã được chính Quốc hội Việt Nam và các nhà quan sát đặt ra.

Đặc biệt chuyến đi này có quan hệ gì tới nhân sự, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam ở kỳ Đại hội lần thứ 12 dự kiến được tổ chức vào đầu năm 2015.

Một số vấn đề khác cũng được Bàn tròn quan tâm thảo luận như thực chất con đường tơ lụa trên biển của Trung Quốc là gì, có tác động ra sao tới các quốc gia liên quan, trong đó có Trung Quốc, Việt Nam.

Liệu các hiệp ước, khuôn khổ hợp tác, các khối đối tác khác nhau của Việt Nam có đem lại hiệu quả gì cho Việt Nam trong ngắn hạn, trung hạn cũng như dài hạn.

Ngược lại, các cường quốc, như Nga, Mỹ, Trung Quốc…, đang có trọng tâm, chuyển hướng và động thái chiến lược gì ở khu vực, trong đó có liên quan tới Việt Nam.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: