Việt kiều sống ở các nước như Mỹ, Úc, Canada, Nhật bản… khi về Việt Nam có nhu cầu lái xe hơi sẽ không còn bị hạn chế bởi nhiều thủ tục rườm rà như hiện nay.

198044-giao-thong-VN-400

Giấy phép lái xe của Việt Nam cấp được chấp thuận trên 70 quốc gia ( Hình: báo Lao Động)

Sở dĩ có điều này vì kể từ năm 2015, Việt Nam sẽ chính thức cấp và công nhận bằng lái xe quốc tế của các nước đã gia nhập công ước Vienna về giao thông đường bộ.

Theo tờ Lao Động, Việt Nam hoàn thành xong thủ tục và đã được Liên Hiệp Quốc chấp nhận tham gia Công Ước Vienna về giao thông đường bộ, trong đó có nội dung được phép cấp và công nhận giấy phép lái xe quốc tế từ ngày 1 tháng 11, 2015.

Theo đề án, để tham gia Công Ước Vienna (Công Ước Về Giao Thông Đường Bộ 1986), bao gồm các vấn đề như biển báo, tín hiệu giao thông đường bộ, bằng lái xe cơ giới đường bộ… Việt Nam sẽ công nhận và cho sử dụng bằng lái xe quốc tế do cơ quan có thẩm quyền của các nước tham gia Công Ước Vienna cấp, mà không phải đổi sang bằng lái xe Việt Nam.

Ngược lại, những công dân Việt Nam đi công tác, học tập và định cư ở nước ngoài đã có bằng lái xe do Việt Nam cấp, có nhu cầu sử dụng bằng lái xe này tại nước ngoài sẽ được Việt Nam cấp bằng lái xe quốc tế để được các quốc gia tham gia Công Ước Vienna công nhận.

Cùng đó, trong số hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ đã tham gia Công Ước Vienna về giao thông đường bộ, có nhiều nước đang lái xe tay lái nghịch, theo đó Công Ước Vienna cho phép người có bằng lái xe quốc tế của nước đã tham gia Công Ước Vienna không phải làm thêm bất cứ thủ tục gì tại các nước đang lái xe tay lái nghịch.

Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn giao thông, những người này phải có trách nhiệm tìm hiểu thêm về luật giao thông đường bộ và biển báo giao thông của nước sở tại.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: