tướng Lương Xuân Việt là vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ. Ông là người làm vẻ vang dân Việt và niềm hãnh diện của con dân Việt khắp nơi.

Trong website của Thượng Viên Quốc Hội Hoa Kỳ, trong mục Nominations (thăng chức), có đăng danh sách đề nghị thông qua việc thăng chức do tổng thống đề nghị qua thương viện Hoa Kỳ.

Luong
Trong danh sách này, có việc đề nghị thượng viện Hoa Kỳ phong (chuẩn) tướng đối với đại tá Lương Xuân Việt, đại tá Tư Lệnh Phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ của quân đội Hoa Kỳ. Đại Tá Lương Xuân Việt được chính phủ và Bộ Quốc Phòng phong chuẩn tướng lục quân từ ngày 20 tháng 5, 2014.
Như vậy, tướng Lương Xuân Việt là vị tướng người Mỹ gốc Việt đầu tiên của quân đội Hoa Kỳ. Ông là người làm vẻ vang dân Việt và niềm hãnh diện của con dân Việt khắp nơi.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: