MIAMI – Cựu thống đốc Jeb Bush không nói tới định hướng của chính sách di trú trong tuyên bố quyết định tranh cử TT – nhưng, ông Bush Em bị 1 nhóm cử tri Florida chất vấn.

jebbush

Nhân khi giới thiệu thân mẫu với đám đông, ông Jeb Bush tuyên bố: TT kế tiếp sẽ thông qua cuộc cải tổ di trú có ý nghĩa để giải quyết vấn đề, không bằng pháp lệnh.

Cũng như đa số chuẩn ứng viên TT của đảng CH, ông Jeb Bush chỉ trích TT Obama dùng pháp lệnh để che chở số di dân bị đe dọa trục xuất – ông là 1 trong vài chính khách CH chấp nhận chủ trương hợp thức hoá di dân tuy ông bị các đối thủ chỉ trích về lập trường gọi là “ân xá” di dân nhập lậu.

Như thuờng làm, lần này ông cựu thống đốc Jeb Bush kể lại chuyện gặp phu nhân gốc Nam Mỹ Columbia trong lúc du học tại Mexico – ông nói tiếng Tây Ban Nha trong 20 giây, xác nhận: ông muốn mọi người nghe thông điệp của ông, gồm nhiều người có thể bày tỏ lòng yêu nước bằng ngôn ngữ khác.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: