Photo Credit: AP

AP – Quyết định cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ của TT Trump đối với công dân 6 quốc gia Hồi giáo là rắc rối pháp lý lớn nhất kể từ khi ông Trump nhậm chức Tổng Thống đến nay.

Người ta cho là có phần chắc chắn Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ (TCPV) sẽ ra quyết định tối hậu về chuyện lình xình thưa kiện này vào tuần sau, vì dù sao quyết định cấm đầu tiên của TT Trump về vấn đề này đã xuất hiện từ tháng giêng.

Hôm qua các chánh Án TCPV đã họp với nhau lần cuối trong tháng 6 này theo đúng lịch trình và có thể họ đã bỏ phiếu về chuyện liệu TCPV có cho phép lệnh cấm của TT Trump có hiệu lực liền và sau đó sẽ nghe điều trần của các tòa án địa phương kháng án hay không.

Phán quyết của TCPV như thế có thể xuất hiện vào bất cứ khi nào trong tuần này hay tuần sau. Phải cần 5 phiếu đồng ý trong số 9 vị Chánh án TCPV để lệnh của TT Trump được thi hành, nhưng nếu chỉ có 4 phiếu, mọi chuyện sẽ bị ‘bàn tính lại’

Chánh án Neil Gorsuch, người được TT Trump bổ nhiệm vào TCPV và được thượng Viện chuẩn thuận vào tháng 4, chắc chắn sẽ có tiếng nói quan trọng trong quyết định tối hậu của TCPV.

Hai tòa án ở Virginia và San Francisco đã ra lệnh đình hoãn lại lệnh cấm nhập cảnh của TT Trump, với các lý do chính yếu là “lệnh của ông Trump tỏ ra phân biệt tôn giáo với người Hồi giáo và vi phạm vào luật liên bang về di trú”

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: