Theo thông cáo gửi cho báo chí, Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn xin kính mời quý cư dân tận dụng ngày làm sổ thông hành trong thành phố Santa Ana để tránh những chuyến đi xa bị chậm trễ. Văn phòng Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn sẽ đặc biệt mở cửa tại chi nhánh Old County Courthouse trong thành phố Santa Ana Thứ Bảy, ngày 29 Tháng Bảy, từ 9 giờ sáng đến 3 giờ trưa.

Credit http://www.ocrecorder.com/

Văn phòng chỉ có dịch vụ làm sổ thông hành và giấy khai sinh vào ngày giờ đã nêu trên. Những lần mở đặc biệt này làm cho quá trình làm sổ thông hành thuận tiện hơn cho các phụ huynh, vì cả hai phụ huynh đều phải có mặt để làm sổ thông hành cho tất cả các em dưới 16 tuổi.

Các ngày thứ Bảy mở để hưởng ứng những ai không thể đến trong giờ làm việc bình thường do công việc, trường học hoặc thời gian hạn hẹp nào đó.
“Trong ngày làm Sổ Thông Hành của Tháng Sáu vừa qua chúng tôi đã giúp hơn 100 gia đình và cá nhân trong vùng phía Nam của Quận Cam để nộp đơn làm sổ thông hành của họ,” Chánh Lục Sự Hugh Nguyễn nói. “Tôi khuyến khích quý cư dân tận dụng những ngày mở cửa Thứ Bảy này để tránh bất kỳ sự chậm trễ trong kế hoạch du lịch. Văn phòng luôn muốn giúp quý vị có một tiến trình nộp đơn dễ dàng hơn và mong sẽ giúp được nhiều cá nhân và gia đình làm sổ thông hành vào Tháng Bảy kỳ này.”

Văn phòng khuyến khích quý vị lấy hẹn nộp đơn xin sổ thông hành sớm vì nhu cầu xin sổ thông hành sẽ gia tăng và số người nộp đơn sẽ đông đúc hơn do nhu cầu du lịch mùa hè. Để tiết kiệm thời gian, đơn làm sổ thông hành có thể được hoàn tất trước trên trang nhà www.ocrecorder.com.

Xin lưu ý, văn phòng chỉ có dịch vụ làm sổ thông hành và giấy khai sinh vào ngày thứ bảy đặc biệt này mà thôi.
Sổ thông hành cho những ai 16 tuổi trở lên sẽ trả $135, qua hai khoản thanh toán riêng: chi phiếu hoặc money order cho $110 trả cho Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (U.S. Department of State) và một lệ phí iêng là $25 trả cho Văn Phòng Chánh Lục Sự (Clerk-Recorder Department). Những ai dưới 16 tuổi sẽ trả $105, qua hai khoản thanh toán riêng: một chi phiếu hoặc money order cho $85 trả cho Bộ
Ngoại Giao Hoa Kỳ (U.S. Department of State) và một lệ phí riêng là $25 trả cho Văn Phòng Chánh
Lục Sự (Clerk-Recorder Department). Để tiện cho quý vị, chúng tôi có chụp hình để làm sổ thông
hành tại chỗ với giá là $10.
Để biết thêm chi tiết hoặc lấy hẹn cho ngày làm sổ thông hành sắp tới, xin vào trang

www.ocrecorder.com.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: