Những người tranh đấu pháp quyền cho các cặp hôn nhân đồng tính đã ghi nhận chiến thắng quan trọng khi thứ sáu 26/6 Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ đã ra phán quyết ủng hộ hôn nhân đồng tính.

Gay rights supporters celebrate after the U.S. Supreme Court ruled that the U.S. Constitution provides same-sex couples the right to marry, outside the Supreme Court building in Washington, June 26, 2015.   REUTERS/Jim Bourg

Gay rights supporters celebrate after the U.S. Supreme Court ruled that the U.S. Constitution provides same-sex couples the right to marry, outside the Supreme Court building in Washington, June 26, 2015. REUTERS/Jim Bourg

Kết quả bỏ phiếu với 5 phiếu thuận và 4 phiếu chống cho thấy TCPV công nhận các cặp HNĐT có đầy đủ quyền lợi và được bình đẳng với mọi người và các tiểu bang giờ đây không có quyền bác bỏ HNĐT.

Phán quyết mới của TCPV có nghĩa là HNĐT sẽ trở thành hợp pháp trong tất cả 50 tiểu bang. Chánh án Anthony Kennedy, đại diện TCPV, cho là ‘những người HNĐT không còn bị cô đơn nữa và Hiến Pháp cho họ có quyền ngang với mọi người’

Chánh Án Kennedy là một người bảo thủ và lá phiếu của ông có tính cách quyết định làm lệch cán cân trong những quyết định ‘bất phân thắng bại’ của 8 vị kia, kể cả Chánh Án John Roberts. Lần này ông đã chọn đứng về phía ủng hộ HNĐT.

Trong ý kiến phản bác, chánh Án phe bảo thủ Antonin Scala nói quyết định sau cùng của TCPV hôm nay là một ‘đe dọa cho nền dân chủ Hoa Kỳ’. Chánh Án John Roberts cũng là người bỏ phiếu chống lại HNĐT.

Trước khi TCPV lấy quyết định sau cùng, có 13 tiểu bang vẫn còn cấm HNĐT, và tiểu bang Alabama đang chống lại một quyết định của tòa án ra lệnh hủy bỏ lệnh cấm HNĐT. Nay thì HNĐT không còn bị trở ngại pháp lý ở bất cứ tiểu bang nào.

Theo Reuters

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: