NEW YORK (AP)Để chống lại kẻ gian đánh cắp hàng tỷ dollars mỗi năm, các ngân hàng Mỹ đang cho thay thế hàng chục triệu thẻ ngân hàng (debit card) và thẻ tín dụng (credit card), bằng kiểu mới có thêm computer chip (vi mạch điện tử) ngoài magnetic strip (băng từ).

208566-Credit-Card-400

Computer Chip nhìn thấy trên mặt trước của một credit card kiểu mới. (Hình: AP/Matt Rourke)


Kỹ thuật băng từ đã dùng từ 50 năm, và đến nay kẻ gian có thể tìm ra cách dễ dàng sao chép. Kết quả là theo tài liệu của Hiệp Hội Ngân Hàng Hoa Kỳ,  năm 2012 các ngân hàng bị đánh cắp mất $1.74 tỷ. Kỹ thuật chip nhằm ngăn chặn sự sao chép. Chip sẽ tự động cho một mật mã trong mỗi lần chuyển tiền và dù cho kẻ gian có tìm ra mật mã này cũng không sử dụng được.

Từ hơn 10 năm trước, Âu Châu và nhiều nước khác trên thế giới đã dùng chip card, nhưng Hoa Kỳ hãy còn tiếp tục dùng magnetic card. Hậu quả là phân nửa những vụ gian lận thẻ tín dụng xảy ra tại Hoa Kỳ dù rằng chuyển khoản bằng thẻ chỉ chiếm 25%  thế giới.

Các thẻ Bank of America đã bắt đầu được thay thế từ cuối năm ngoái, Chase và City bắt đầu vào mùa hè và công ty phát hành thẻ tín dụng Visa, MasterCard, American Express cũng đang tiến hành. Tới cuối năm nay tất cả các thẻ sẽ đều có computer chip.

Các thẻ mới đều có computer chip và magnetic strip. Không có khó khăn cho người sử dụng, nhưng cơ sở thương mại có thể chịu rủi ro nếu tới tháng Mười chưa có trang bị để đọc computer chip.

Với credit cards, thay vì cà thẻ (swipping) ở quầy trả tiền, phải đút thẻ vào khe của máy giống như thẻ ATM và chờ mấy giây cho đến khi máy báo có thể rút thẻ ra.

Các thẻ tín dụng ở Mỹ từ trước là loại “chip and sign”. Trong thực tế, chữ ký chỉ là cho có lệ, hầu như không bao giờ được kiểm tra so sánh. Vì vậy trong tương lai dùng thẻ tín dụng đòi hỏi phải cho số PIN giống như thẻ ATM.

Sau ngày 1 tháng Mười, cơ sở thương mại nào chưa có trang bị để đọc chip vẫn có thể nhận tiền với magnetic strip. Nhưng nếu có mất mát gian lận, thì không phải khách hàng hay ngân hàng chịu trách nhiệm mà chính cơ sở thương mại bị mất. Vì vậy các chuyên gia gọi việc đổi thẻ này là “sự chuyển trách nhiệm” (liability shift).

Do đó, các cơ sở thương mại phải chịu tốn tiền để trang bị máy mới và huấn luyện nhân viên bán hàng.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: