Vào hôm thứ tư, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Jack Lew tuyên bố hình một phụ nữ sẽ có mặt trên tờ mệnh giá $10 vào năm 2020 – nhân dịp kỷ niệm lần thứ 100 Tu chính án 19, ban phụ nữ quyền bầu cử.

Phu nu

Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Jack Lew tuyên bố hình một phụ nữ sẽ có mặt trên tờ mệnh giá $10 vào năm 2020 . Photo Courtesy: Kron4
Việc quyết định chọn người phụ nữ nào sẽ mất vài tháng.

Martha Washington là người phụ nữ cuối cùng có mặt trên tiền giấy của Mỹ, tờ mệnh giá $1 Silver thời gian giữa năm 1891 và 1896.

“Kể từ lần đầu tiên tiền giấy được lưu hành đến nay, chân dung in trên các tờ mệnh giá chỉ được thay đổi vài lần, vì vậy tôi hãnh diện tờ $10 đô mới là tờ mệnh giá đầu tiên sau hơn một thể ký có in chân dung một người phụ nữ,” Bộ trưởng Lew nói.

Ông Lew, người sẽ ra quyết định cuối cùng hình ảnh người phụ nữ nào được sử dụng, đang kêu gọi công chúng giúp đỡ.

Bộ Ngân khố sẽ mở một trang mạng, và kêu gọi công chúng góp ý qua các trạng mạng xã hội dùng cụm #TheNew10

Vậy tiêu chí của ông Bộ trưởng là gì? Ông Lew muốn những thế hệ sau của đồng tiền Mỹ nhấn mạnh, làm nổi bật được chủ đề nền dân chủ Mỹ. Theo luật, bức chân dung phải là của một người nào đó không còn trên cõi đời này.

Chân dung Hamilton, bộ Trưởng Ngân khố Hoa Kỳ đầu tiên, đã được in trên tờ mệnh giá $10 từ năm 1929, thay thế chân dung ông Andrew Jackson, Tổng thống Mỹ thứ bảy. Chân dung Tổng thống Jackon được dời sang tờ mệnh giá $20 từ đó đến giờ.

Tờ mệnh giá $20 được đưa vào tâm điểm của chiến dịch in hình ảnh phụ nữ lên các tờ tiền Mỹ. Nhưng bộ Ngân khố đã chốt lại $10 là tờ tiền tiếp theo sẽ được thay đổi.

Các tờ mệnh giá được thay đổi chủ yếu vì lý do an toàn, ông Lew nói. Rất tình cờ, việc đưa hình ảnh một phụ nữ vào tiền Mỹ diễn ra đúng lúc khi mệnh giá $10 được xem xét.

Theo ông Bộ trưởng, hình ảnh Hamilton cũng sẽ nằm trong thiết kế mới, có thể xuất hiện bên cạnh chân dung một phụ nữ hoặc nằm ở giữa một tờ tiền mới.

Cách nào cũng vậy, mệnh giá $10 với hình ảnh Hamilton sẽ không biến mất liền, vì hiện nay có khoảng 1,9 tỉ tờ $10 đang lưu hành.

Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử các tờ bạc xanh của Mỹ, tờ $10 mới sẽ có tính năng xúc giác cho phép người mù phân biệt được với các tờ mệnh giá khác.

Theo KRON4

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: