Quỹ An Sinh Xã Hội (SSA) đã chi ra trên 500,000 đô la trả các khoảng benefits cho những tên nguy hiểm về tình dục trong những năm gần đây, theo kết quả một bản điều trần mới đuợc công bố.

SSA

Vào năm 1999, một đạo luật mới ngăn cấm không cho SSA cung cấp bất cứ khoảng benefit nào cho các cá nhân bị ngành tư pháp quy tội danh là ‘những kẻ nguy hiểm về tình dục’, nhưng Chánh Thanh Tra của SSA khám phá có 18 người đã nhận được 523,987 đô la.

Cả 18 cá nhân này đều là những kẻ tấn công tình dục nguy hiểm, đã nhận các khoản trợ cấp như thế từ năm 2006 đến năm 2014. Những người này bị tạm giam trong các trại đặc biệt, nơi người ta giam giữ những kẻ tấn công tình dục nguy hiểm khi sắp hết hạn tù, nhưng vẫn bị xem là một đe dọa cho xã hội.

Người ta cho là phát giác nói trên chỉ là một phần nhỏ của những trường hợp chi trả sai luật pháp, vì có một báo cáo vào năm 2012 cho là tất cả phạm nhân ‘sexual predators’ của 23 trại giam như thế ở Mỹ đều nhận các khoản phúc lợi từ SSA.

Được biết viên Chánh Thanh Tra của SSA đã tìm cách liên lạc với ban quản đốc của 23 trại giam nói trên nhằm yêu cầu các thông tin về các tên phạm tội tấn công tình dục này để cơ quan ông có thể so sánh đối chiếu với dữ liệu chi trả của SSA, nhưng chỉ có 8 trung tâm là phúc đáp yêu cầu của ông mà thôi.

Theo NationalJournal

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: