recife

WESTMINSTER — Ảnh hưởng biến đổi khí hậu sẽ gây ra những cái chết vì nóng, làm tăng mực nước biển, làm tăng giá điện, sẽ làm nhiều ngàn sinh mạng chết ở California và nơi này sẽ thiệt hại nhiều tỷ đôla trong thế kỷ tới.

Trong vùng Quận Cam và Nam California, mực nước biển cao lên sẽ làm thiệt hại nhà cửa và hạ tầng.

Tính chung toàn tiểu bang, nóng hơn sẽ gây hạn hán tệ hơn, trong khi sản lượng nông sản giảm.

Mực nước biển sẽ dâng cao từ 2 tới 3 feet (61 centimet-91.5 centimet) tại Quận Cam vào cuôi thế kỷ này nếu khí thải nhà kính vẫn không ngăn được.

Mực nước biển dâng cao tùy ven biển khác nhau ở California, một số nơi sẽ dân cao hơn nơi khác.

Tiểu bang sẽ mất từ 8 tỷ đôla tới 10 tỷ đôla vì các nhà cửa ven biển bị ngập nước vào giữa thế kỷ, theo bản nghiên cứu.

Sẽ có thêm 20 tỷ đôla cơ nguy thiệt hại vào lúc thủy triều cao.

Vào cuối thế kỷ, 19 tỷ đôla nhà cửa sẽ ngập nước.

Bản phúc trình có tên là “From Boom to Bust: Climate Risk in the Golden State,” thực hiện theo yêu cầu của Risky Business Project, gồm các lãnh tụ doanh nghiệp và nghiên cứu chính sách.

Nghiên cứu cũng nói số ngày trong năm ở Nam California có nhiệt độ nóng ơn 95 độ sẽ tăng từ 13 ngày hiện nay tới 19 tới 30 ngày vào giữa thế kỷ.

Vào cuối thế kỷ, số ngày nóng có thể tới 35 tới 71 ngày.

Vào cuối thế kỷ, sức nóng sẽ gây ra thêm 20 cái chết trên mỗi 100,000 người, tức là thêm 3,500 người chết/năm trong vùng ven biển Nam California.

Nhu cầu điện để làm mát gia cư và văn phòng doanh nghiệp sẽ tăng 5% tới 10% vào cuối thế kỷ, làm chi phí điện tốn thêm 10% tới 24%.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: