TRENTON, N.J. (AP) Những đạo luật mới, sẽ có hiệu lực từ đầu năm 2016, cho thấy nhiều khác biệt giữa các tiểu bang đối với những vấn đề nóng bỏng nhất.

220109-New-Laws-600

ột người biểu tình trưng tấm bích chương cổ vũ mang súng công khai,  trước trụ sở quốc hội Texas ở Austin hôm Thứ Bảy 26/12. (Hình: AP/Eric Gay)


Trước hết là vấn đề giới hạn súng đạn. Texas và 44 tiểu bang khác cho phép mang súng ở nơi công cộng với điều kiện người mang phải có giấy phép và súng chỉ được để trong bao. California có nhiều luật lệ khác trong đó là luật cấm mang súng đến gần trường học. Theo luật mới, quy định này  áp dụng ngay cả với những ai được phép mang súng hợp pháp. Một luật khác cho phép xin tòa án ra lệnh tịch thâu vũ khí của những thân nhân bị xem như có thể gây đe dọa.

California và Oregon là hai tiểu bang đầu tiên tự động ghi danh bầu cử những người mới có hoặc tái gia hạn bằng lái xe. Nhiều tiểu bang khác như New Jersey, North Carolina không chấp nhận quy chế này.

Hawaii là tiểu bang đầu tiên tăng tuổi được phép mua thuốc lá từ 18 lên 21, kể cả thuốc lá điện tử. Nhiều địa phương đã áp dụng quy định này nhưng chưa đâu có luật như vậy trên toàn tiểu bang.

California theo West Virginia và Mississippi là ba tiểu bang không chấp thuận phụ huynh ngăn cản việc chích ngừa cho con em.

Lương tối thiểu sẽ tăng ở nhiều thành phố và tiểu bang. Chính quyền liên bang không can thiệp kể từ khi ấn định mức lương tối thiểu $7.25/giờ từ năm 2009.

Thuế ở một số tiểu bang tăng trong khi tiểu bang khác giảm. Oklahoma và Massachusetts giảm thuế thu nhập chút ít. North Carolina giảm thuế xăng 1 cent mỗi gallon. Thuế các sản phẩm thuốc lá tăng  tại Minnesota và thuế khách sạn tăng ở Hawaii.

Di dân bất hợp pháp sống tại Mỹ được phép xin bằng lái xe. 10 tiểu bang và District of Columbia đã có luật này, năm 2016 thêm hai tiểu bang Delaware và Hawaii.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: