SACRAMENTO, California (Sacbee)Dân số tiểu bang California lên đến gần 38.5 triệu người hồi Tháng Bảy, sau khi có thêm 335,000 trong năm qua, cho thấy mức tăng trưởng 0.9% dù rằng tiếp tục có mức sinh suất thấp, theo các dữ kiện mới nhất của tiểu bang.

199697-California-4

Trong lúc nhiều cư dân đang rời khỏi California thì người từ các quốc gia khác, đặc biệt là Á Châu, lại ùn ùn đổ về tiểu bang này. (Hình: Getty Images)

Hiện có nhiều người dân California rời khỏi tiểu bang hơn là người ở các tiểu bang khác về nơi đây, tuy nhiên người từ các quốc gia khác kéo đến California đã bù đắp hơn cả chỗ sai biệt này.

Bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Năm của Bộ Tài Chánh California nói rằng sự gia tăng tự nhiên của dân số tiểu bang, nghĩa là sự sai biệt giữa số người qua đời và số sinh ra, ở vào khoảng 243,000, với số 92,000 còn lại là những người ở nơi khác đến.

Dân số Quận San Benito, ở trung bộ California, tăng 1.48%, cao nhất trong cả tiểu bang. Trong khi đó, quận Modoc County, giáp ranh Nevada và Oregon, giảm 0.72% dân số.

Ðây là lần thứ nhì trong ba năm qua số trẻ sinh ra ở California giảm dưới 500,000. Có 497,000 vụ sinh sản ở California trong thời gian một năm qua, tính đến ngày 1 Tháng Bảy năm 2014 và 497,000 trẻ trong năm chấm dứt ngày 1 Tháng Bảy 2012. Lần cuối cùng con số này vượt hơn 500,000 là vào năm 1987.

Bản báo cáo đưa ra hôm Thứ Năm nói rằng sự sút giảm về sinh suất cũng một phần là do có ít hơn số bà mẹ trong tuổi vị thành niên.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: