‘Tiểu bang vàng’ California đã chứng kiến cột mốc lịch sử về chủng tộc khi vào năm 2014, các thống kê dân số mới nhất cho thấy, cư dân gốc Latino chiếm 39% dân số.

latino

Cơ quan U.S. Census Bureau cho hay người da trắng không phải dân Latino chỉ còn chiếm 38% dân số, nhưng tỉ lệ đi bỏ phiếu của dân Latino vào tháng 11 chỉ chiếm có 15% trong tổng số phiếu.

Hố ngăn cách giữa một cộng đồng dân cư dông nhất với tỉ lệ dân Latino tham gia hoạt động chính trị và bỏ phiếu từ lâu vẫn là mối quan tâm lớn lao của các nhà lãnh đạo chính trị gốc Latino của California.

Nhóm dân biểu gốc Latino trong Quốc Hội California hôm thứ năm 9/7 đã ra thông báo là tuy đã thực hiện được nhiều thành tích, người dân Latino chiếm tỉ lệ quá ít trong số các viên chức được bầu ở tiểu bang.

Báo cáo có tên ‘The Status of Latinos in California’ cho thấy chỉ có 10% các Giám Sát Viên quận hạt và 15% các Nghị Viên trong các Hội Đồng Thành Phố của California là người gốc Latino là thôi.

Chỉ có tại thủ phủ Sacramento, ảnh hưởng của người gốc Latino bắt đầu có kết quả khi nhờ hoạt động của các nhà lập pháp gốc Latino, ngân sách mới cho tiểu bang giúp cho 170,000 trẻ em di dân bất hợp pháp đã có bảo hiểm y tế.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: