Tiểu bang New York đã thông qua quyết định cho tăng lương nhân viên trong ngành fast food lên 15 đô la/giờ vào cuối năm 2018 ở thành phố NYC và trên toàn tiểu bang vào năm 2021.

People celebrate the passage of the minimum wage for fast-food workers by the New York State Fast Food Wage Board during a rally in New York July 22, 2015.  REUTERS/Brendan McDermid

Cơ quan New York Wage Board đã đồng thanh bỏ phiếu tán đồng quyết định tăng lương này. Trên toàn tiểu bang New York có khoảng 180,000 nhân viên làm việc trong ngành thực phẩm nhanh.
Cơ quan này có 3 Giám Sát Viên do Thống Đốc Andrew Cuomo của New York bổ nhiệm, sau khi tòa án tiểu bang bác bỏ yêu cầu cho tăng lương tối thiểu của ông cho nhân viên.
Tuy quyết định tăng lương mới nhất không cần có giấy phép từ ngành tư pháp, song phải được các liên hiệp công đoàn đồng ý, và người ta chắc chắn là hội đoàn này sẽ đồng ý.
Trong một cuộc tập hợp ăn mừng quyết định mới, Thống Đốc Cuomo tuyên bố: “Chuyện này sẽ giúp nhiều trăm ngàn dân New York, nhưng chắc chắn sẽ có kết quả dây chuyền, vì khi New York bỏ phiếu, các tiểu bang khác sẽ bắt chước theo”
Từ năm 2009 đến nay, lương tối thiểu liên bang vẫn là 7.25 đô la/giờ, các nghiệp đoàn lao động và tôn giáo đã gây sưc ép yêu cầu các cấp chính quyền địa phương nên cho tăng lương tối thiểu này lên.
Theo Reuters
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: