WASHINGTON – Theo thống kê mới từ Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ (tính tới hết tháng 6-2015), nợ công chính phủ Mỹ đối với chủ nợ Trung Quốc cao nhất là tháng 11-2013. Nghĩa là, gần 2 năm nay Mỹ có giảm nợ đối với TQ.

Tính vào cuối tháng 6-2015, những cơ sở tại Hoa Lục đang nắm giữ trị giá 1,271,200,000,000 USD công khố phiếu Hoa Kỳ.

Ngắn gọn, gần 1,3 ngàn tỷ đôla.

Tuy nhiên, con số đó đã giảm 45.5 tỷ USD so với mức nợ hồi cuối tháng 11-2013 (ở tháng đó, Mỹ nợ TQ tới 1,316,700,000,000 USD trị giá công khố phiếu – tính gọn là 1.32 ngàn tỷ đôla.

Hồiu tháng 2-2015, Nhật Bản qua mặt TQ trong vòng một tháng ở vị trí quốc gia chủ nợ nhiều nhất đối với Mỹ.

Trong tháng đó, các thành phần ở Nhật là chủ nợ công khố phiếu của Mỹ trị giá $1,224,400,000,000, trong khi các thành phần ở TQ chủ số nợ $1,223,700,000,000.

Tính vào cuối tháng 6-2015, Nhật Bản nắm giữ nợ công Mỹ tới $1,197,100,000,000, kém 74.1 tỷ USD so với TQ đang làm chủ nợ công Hoa Kỳ là $1,271,200,000,000.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: