WASHINGTON (NYT) Các bác sĩ Mỹ, lo ngại về sự thay đổi rộng lớn trong môi trường y tế, nay đang ào ạt chuyển sang đi làm ăn lương cho các bệnh viện.

Tuy rằng sự chuyển đổi từ các phòng mạch tư nhân sang làm cho bệnh viện hiện phần lớn thấy trong giới bác sĩ gia đình, giới chuyên khoa cũng đang theo sát.

Nhiều bác sĩ nay chuyển sang làm việc ở bệnh viện thay vì phòng mạch riêng. (Hình: Getty Images)

Năm ngoái, khoảng 64% các nơi nhận bác sĩ vào làm việc qua công ty Merritt Hawkins, một trong những công ty hàng đầu giới thiệu việc làm cho các bác sĩ ở Mỹ, là ở các bệnh viện, so với chỉ 11% trong năm 2004. Công ty này dự trù con số sẽ lên tới 75% trong hai năm tới.

Hiện nay, khoảng 60% các bác sĩ gia đình và bác sĩ nhi khoa, 50% bác sĩ giải phẫu (surgeons) và khoảng 25% bác sĩ giải phẫu chuyên khoa như bác sĩ nhãn khoa, tai mũi họng là nhân viên làm việc ăn lương thay vì làm việc độc lập, theo dữ kiện của Hiệp Hội Y Tế Mỹ (AMA). “Chúng tôi thấy đây là điều đang xảy ra nhanh chóng,” theo ông Mark Smith, tổng giám đốc công ty Merritt Hawkins.

Các kinh tế gia chuyên về lãnh vực y tế hầu như đều đồng ý với nhau là nước Mỹ nên từ từ ra khỏi phương thức truyền thống hiện nay là trả tiền cho các bác sĩ về các dịch vụ cung cấp, vì điều này ngày càng đẩy lên cao hơn phí tổn y tế – nay vào khoảng $2.7 ngàn tỉ. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng cảnh báo rằng sự thay đổi từ trả tiền cho các bác sĩ tư nhân sang các bệnh viện có thể sẽ không giảm thiểu chi phí hay có được các dịch vụ tốt hơn.

Các bệnh viện hiện tìm cách thu hút bác sĩ vào làm việc cho họ qua các mức lương cao, có khi cao hơn số tiền họ kiếm được khi mở văn phòng riêng, cùng với các quyền lợi khác.

Robert Mechanic, một kinh tế gia chuyên nghiên cứu lãnh vực y tế tại Ðại Học Brandeis, cho hay các bác sĩ muốn làm cho bệnh viện vì không phải lo lắng trước các thay đổi do chương trình Obamacare đem tới, nhất là trong lãnh vực tài chánh.

Các bác sĩ trở thành nhân viên ăn lương bằng cách vào làm việc thẳng trong bệnh viện hay bán văn phòng của họ cho các công ty điều hành bệnh viện và trở thành một phần hệ thống cung cấp dịch vụ y tế của công ty.

Lương căn bản của họ tùy thuộc vào khả năng kiếm tiền khi làm riêng, từ dưới $200,000 cho bác sĩ gia đình tới $575,000 cho các bác sĩ tim mạch và $663,000 cho các bác sĩ giải phẫu thần kinh, theo Becker’s Hospital Review, một tạp chí của ngành y khoa.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: