Nhân viên làm việc ở Quận Cam lãnh lương trung bình cao hơn khoảng 12% so với mức lương toàn quốc, nhưng cư dân vùng nay lại phải vất vả đối phó với chi phí sinh hoạt hàng ngày cũng cao hơn.

Work

Photo Courtesy: MICHAEL GOULDING

Văn phòng Bureau of Labor Statistics (BLS) cho thấy mức lương giờ của nhân viên Quận Cam trung bình là 25.49 đô la vào tháng 5 năm 2014, so với con số 22.71 đô la trên toàn quốc. Trong năm 2013, mức chênh lệch là 13%.

Nhân viên y tế và kỹ thuật của Quận Cam lãnh lương khá cao, đến trung bình là 43 đô la/giờ, tức cao hơn người cùng hành nghề những nơi khác đến 18%.

Một thống kê khác do văn phòng Bureau of Economic Analysis đưa ra cho thấy nếu sống ở Quận Cam và vùng Los Angeles, người ta phải trả nhiều chi phí cao hơn đến 18% so với mức chi phí trung bình toàn quốc.

Chính chi phí này tạo áp lực cho cả giới chủ nhân lẫn nhân viên vì trong lúc nhân viên vất vả lo toan cho tính toán hàng tháng thì các chủ nhân cũng phải tính toán trả lương cho hợp ly để đừng mất nhân viên và cũng đừng bị thua lỗ.

Bà Erica Groshen, đại diện cho BLS, nhận xét: “Cũng bình thường thôi, nếu bạn muốn trường tốt, khí hậu tốt hay nhà thờ nơi bạn đi lễ hàng tuần thì bạn phải trả thêm, vấn đề chỉ là tiện nghi cho cuộc sống mà thôi”.

Theo OCR

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: