Văn phòng tổng biện lý đã bắt đầu cuộc điều tra Trường Thịnh từ tháng 7 năm 2015 sau khi nhận được khiếu nại từ một số nhân viên ở đây.

truong thinh

Tổng chưởng lý Maura Healey bắt đầu điều tra chợ Trường Thịnh ở Dorchester, Massachussets từ tháng 7 năm 2015 – Photo Courtesy: boston.com

Chợ Trường Thịnh ở Dorchester, tiểu bang Massachusetts bị phạt vì đã không trả đúng lương nhân viên và không có hồ sơ lương bổng chính xác.

Truong-Thinh Market Inc. và ông chủ Joseph đồng ý trả số tiền hơn $100.000 Mỹ kim, trong đó có hơn $84.000 Mỹ kim tiền bồi thường người lao động và hơn $21.000 Mỹ kim tiền bị phạt. Ngoài ra chợ sẽ phải duy trì hồ sơ lương bổng theo yêu cầu.

Chợ đã không trả đúng mức lương tối thiểu và tiền làm việc thêm giờ cho nhân viên.

“Cơ sở này đã lợi dụng nhân viên bằng cách không trả đồng lương thích hợp mà họ đáng được hưởng,” Tổng biện lý Maura Healey ghi trong một thông báo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ người lao động tiểu bang Massachusetts, bảo đảm họ biết rõ quyền lợi và không trở thành nạn nhân của những cơ sở thương mại bóc lột và bất công,” thông báo viết.

Văn phòng tổng biện lý đã bắt đầu cuộc điều tra Trường Thịnh từ tháng 7 năm 2015 sau khi nhận được khiếu nại từ một số nhân viên ở đây.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 9 năm 2013 đến tháng 8 năm 2015, 7 nhân viên làm việc tại chợ không được trả đủ lương tối thiểu hay tiền làm việc thêm giờ thích hợp. Những nhân viên làm việc hơn 40 giờ mỗi tuần, và được trả lương bằng tiền mặt không đáp ứng được yêu cầu của tiểu bang đối với mức lương tối thiểu hoặc làm thêm giờ, theo văn phòng Tổng biện lý.

Trường Thịnh hiện chưa đưa ra lời bình luận.

Theo boston.com

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: