“Các bậc phụ huynh đang cho con em mình món quà đọc viết thông thạo hai ngôn ngữ. Trong nền kinh tế toàn cầu, biết nói thêm một thứ tiếng sẽ giúp các em có lợi thế cạnh tranh trên tất cả mọi lĩnh vực,” Giám đốc điều hành văn phòng Ngôn ngữ thuộc học khu, Renae Bryant bày tỏ.

EViet
Hai giáo viên, Patty Pelton (trái), và Hương Đặng, trường tiểu học DeMille ở thành phố Midway sẽ dạy hai lớp song ngữ Anh-Việt – Photo Courtesy: OC Register

40 học sinh mẫu giáo cùng bước vào ngày nhập học đầu năm sẽ làm nên lịch sử của California vào hôm thứ tư.

Những đứa trẻ ở trường Tiểu học DeMille, thuộc học khu Westminster tham gia vào chương trình song ngữ Việt-Anh đầu tiên ở trường công lập trong tiểu bang.

Có hai giáo viên Việt ngữ và Anh ngữ cùng giảng dạy trong lớp. Phân nửa thời gian học tập bằng ngôn ngữ này, phần thời gian còn lại bằng ngôn ngữ kia.

Chương trình sẽ được áp dụng từ lớp mẫu giáo đến lớp 6, hàng năm sẽ tăng thêm các khối lớp khác và học sinh mẫu giáo.

Cũng giống như bất cứ những chương trình song ngữ khác, mục đích chính của chương trình Việt-Anh là trang bị cho các em học sinh thông thạo hai thứ tiếng.

“Các bậc phụ huynh đang cho con em mình món quà đọc viết thông thạo hai ngôn ngữ. Trong nền kinh tế toàn cầu, biết nói thêm một thứ tiếng sẽ giúp các em có lợi thế cạnh tranh trên tất cả mọi lĩnh vực,” Giám đốc điều hành văn phòng Ngôn ngữ thuộc học khu, Renae Bryant bày tỏ.

Lớp học sẽ được phân chia thành ba nhóm, những em chỉ đơn thuần nói tiếng Anh, những em nói tiếng Việt hầu hết và đang học tiếng Anh, và những em nói được cả hai thứ tiếng, Bryant cho biết.

Trường tiểu học DeMille nằm trong khu chưa hợp nhất, thành phố Midway, ngay sát Little Saigon.

Hai lớp, mỗi lớp có 24 học sinh, như vậy vẫn còn 8 chỗ trống trong năm học này.

“8 cơ hội trở tham gia chương trình song ngữ Việt ngữ đầu tiên của tiểu bang, và sẽ là một phần lịch sử,” Bryant nói thêm. “Đâu có phải chuyện nhỏ!”

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: