California Một ngày sau khi cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2014 chấm dứt, các cơ quan bầu cử quận hạt, nơi có người Việt Nam ra ứng cử đã đưa ra kết quả, theo đó, hầu hết các cuộc đua có kết quả ai thắng ai không thắng rõ ràng, nhưng một vài nơi vẫn chưa rõ ràng, vì số phiếu khác biệt quá ít. Trong khi đó, tại Houston, Texas, Dân Biểu Hubert Võ tái đắc cử sau khi thắng Luật Sư Hoàng Duy Hùng. Ở Garden Grove, ông Bảo Nguyễn đang thu ngắn cách biệt với Thị Trưởng Bruce Broadwater, và có thể trở thành thị trưởng.

197747-DP-141105-BauCu-4

Little Saigon

Tại Little Saigon, các chức vụ có người thắng cuộc rõ ràng là Giám Sát Viên Janet Nguyễn thắng Chủ Tịch Hội Ðồng Ðại Học Rancho Santiago Jose Solorio cho chức thượng nghị sĩ California, Ðịa Hạt 34; ông Trí Tạ tái thắng cử chức thị trưởng Westminster; ông Michael Võ tái thắng cử chức nghị viên Fountain Valley; Luật Sư Nguyễn Quốc Lân tái thắng cử chức ủy viên Học Khu Garden Grove; ông Tyler Diệp thắng chức nghị viên Westminster và chức ủy viên Ðặc Khu Vệ Sinh Midway City; ông Phát Bùi thắng chức nghị viên Garden Grove; Luật Sư Dina Nguyễn thắng chức ủy viên Sở Thủy Cục Orange County, Ðịa Hạt 1; và ông Khanh Nguyễn thắng chức ủy viên Học Khu Westminster.

Tuy nhiên, cuộc đua tranh chức thị trưởng Garden Grove giữa Thị Trưởng Bruce Broadwater và Ủy Viên Học Khu Garden Grove Bảo Nguyễn vẫn chưa rõ ràng, bởi vì, cho tới 8 giờ tối Thứ Tư, ông Bảo có thêm được một số phiếu so với hôm trước, và hiện chỉ còn thua ông Broadwater 284 phiếu.

Cơ Quan Bầu Cử Orange County vẫn còn đếm phiếu, nhất là các phiếu bầu bằng thư, và ông Bảo có thể có thêm một số phiếu trong những ngày tới.

Nếu thắng, ông Bảo Nguyễn sẽ là thị trưởng gốc thiểu số đầu tiên trong lịch sử Garden Grove, một thành phố có gần 200,000 dân, bao gồm số người Việt nhiều nhất ở Orange County.

Chung quy, trong tổng số 19 người Việt Nam ra ứng cử lần này, có tám người đắc cử và tái đắc cử.

Như vậy, cộng đồng Việt Nam ở Little Saigon tăng thêm được ba vị trí, chức thượng nghị sĩ tiểu bang (Janet Nguyễn), chức ủy viên Sở Thủy Cục Orange County (Dina Nguyễn) và chức ủy viên giáo dục Westminster (Khanh Nguyễn).

Về nhân sự, ông Phát Bùi và ông Khanh Nguyễn là hai dân cử gốc Việt mới nhất ở Little Saigon, nghĩa là chưa bao giờ đắc cử trước đây.


Miền Bắc California

Trong khi đó, miền Bắc California có tới 12 người Việt ra ứng cử, trong đó có 11 người tại Santa Clara County, và một người tại Contra Costa County.

Trong cuộc đua tranh chức dân biểu liên bang, Ðịa Hạt 11, ở Contra Costa County, ông Mark DeSaulnier (Dân Chủ), cựu dân biểu tiểu bang, thắng ông Phan Quang Tuệ (Cộng Hòa), cựu thẩm phán di trú. Ông Mark DeSaulnier được 70,947 phiếu (66.17%) trong khi ông Tuệ được 36,276 phiếu (33.83%).

Tại Santa Clara County, cuộc tranh cử vào chức nghị viên Hội Ðồng Thành Phố San Jose, Khu Vực 7, được chú ý nhiều nhất, vì đây là “cuộc thư hùng” giữa Luật Sư Tâm Nguyễn và bà Maya Esparza. Chức này hiện do Phó Thị Trưởng Madison Nguyễn nắm giữ, nhưng vì luật giới hạn nhiệm kỳ, bà không thể tái tranh cử.

Cho tới tối Thứ Tư, ông Tâm được 4,845 phiếu (53.39%), trong khi bà Esparza được 4,230 phiếu (46.61%).

Mười ứng cử viên gốc Việt còn lại tranh cử trong tám học khu và một hội đồng thành phố.

Tuy nhiên, chỉ có 5 người đắc cử. Ðó là ông Scott Hùng Phạm, đắc cử Học Khu Ðại Học Evergreen, Khu Vực 2; ứng cử viên Hương H. Nguyễn đắc cử Học Khu Ðại Học Evergreen, Khu Vực 4; bà Vân Lê tái đắc cử Học Khu East Side; ông Khanh Trần đắc cử Học Khu Alum Rock; và ứng cử viên Thanh Trần đắc cử Học Khu Franklin-McKinley.

Như vậy, tổng cộng miền Bắc California có 12 người Việt ứng cử, và có sáu người đắc cử. Tất cả đều là khuôn mặt mới, ngoại trừ bà Vân Lê.


Houston, Texas

Tại Houston, trong cuộc đua tranh chức dân biểu tiểu bang, Ðịa Hạt 149, Dân Biểu Hubert Võ (Dân Chủ) tái đắc cử sau khi thắng đối thủ Hoàng Duy Hùng (Al Hoàng) (Cộng Hòa).

Ông Hubert Võ được 11,935 phiếu (55%) trong khi ông Hùng được 9,810 phiếu (45%).

Ông Hubert Võ đắc cử chức này lần đầu năm 2004, còn Luật Sư Hoàng Duy Hùng từng là nghị viên Houston trong hai nhiệm kỳ.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: