WASHINGTON – Lydo nào học phí đại học tăng hoài, tăng mãi? Dĩ nhiên là có nhiều lý do. Nhưng một lý do, cũng vì chính phủ.

Học phí tăng dĩ nhiên vì chi phí giáo sư và điều hành đại học phải tăng, chi phí xây, trang bị và bảo quản các cơ sở hạ tầng tăng, chi phí cảnh sát và an ninh trong đại học tăng, chi phí nghiên cứu khoa học tăng…

Tuy nhiên, một bản nghiên cứu tư quỹ dự trữ liên bang Federal Reserve Bank of New York cho thấy một lý do khác, và lý do này là động cơ thúc đẩy dây chuyền làm tăng học phí.

Chỉ vì tăng vọt nhu cầu sinh viên vay tiền, tăng vọt nhu cầu tài trợ sinh viên.

Nghiên cứu này nói, khi thêm trợ giúp tài chánh cho sinh viên, tất cả cùng tăng theo.

Ngắn gọn, chính phủ liên bang mở rộng thêm các khoản cho sinh viên vay (nợ liên bang), và thêm khoản tài trợ cho sinh viên, thế là các đại học tăng học phí.

Tại sao? Tại vì các đại học nhìn thấy có thêm tiền.

Tính chung, cứ mỗi đồng đôla liên bang tài trợ (grant) và cho vay (bảo chứng từ liên bang), thế là học phí tăng từ 55 cents tới 65 cents.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: