Cách đây đúng 2 năm, cả việc lần đầu tiên có giáo hoàng từ chức lẫn việc một tổng giám mục ở Mỹ La tinh được bầu làm giáo hoàng đều là những chuyện mang tính bước ngoặt đối với Giáo hội Công giáo La Mã. Khi đó, Giáo hoàng người Đức Benedict XVI từ chức và Tổng giám mục Buenos Aires ở Argentina, Hồng y Jorge Mario Bergoglio được bầu làm người kế vị, lấy tên hiệu Francis.

francis_reuters_lmfkGiáo hoàng Francis – Ảnh: Reuters

Sau 2 năm với vị giáo hoàng này, kỳ vọng chung của các tín hữu Công giáo về sự đổi mới và thích ứng của giáo hội vào thế giới hiện đại đã phần nào được đáp ứng. Giáo hoàng Francis đã khuấy động được bầu không khí cải cách như một cuộc khởi hành mới cho Giáo hội Công giáo. Ông đã chứng tỏ không nói suông khi phát biểu Giáo hội Công giáo phải là một giáo hội nghèo của người nghèo trên thế giới và giáo hội này không được tập trung vào Tòa thánh Vatican mà phải vươn ra tận mọi hang cùng ngõ hẻm của thế giới bên ngoài. Ông đã thực sự cải tổ bộ máy quyền lực ở tòa thánh, đã lập lại kỷ cương và thiết lập sự minh bạch về kinh tế và tài chính ở Vatican. Ông đã chấp nhận và khơi dậy cuộc tranh luận sôi động trong giáo hội về những chủ đề nội dung mà cho tới trước đó vẫn còn bị coi là những điều cấm kỵ.
Cho dù những đổi thay ấy rất đáng kể bao nhiêu thì cũng vẫn mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường còn rất dài mà vị giáo hoàng này còn phải rất kiên định bước tiếp nếu muốn thực hiện thành công những gì đã tuyên cáo. Việc ấy không đơn giản bởi ông tuổi đã cao và thật sự vẫn còn bị cản trở bởi không ít quan điểm bảo thủ vốn đã trở thành truyền thống cố hữu.
La Phù

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!