Sau những trắc trở thủ tục ban đầu, Ủy ban EU mới đã chính thức nhậm chức. Tuy nhiên, cả vị tân Chủ tịch Ủy ban Jean-Claude Juncker lẫn các cộng sự đều được thời nhưng lại không có được thế.

ecÔng Jean-Claude Juncker – Ảnh: Reuters

Họ có điểm xuất phát không thuận lợi như những ủy ban tiền nhiệm. Kinh tế EU nói chung tăng trưởng ở mức thấp, tỷ lệ thất nghiệp vẫn cao, thậm chí rất cao, nguy cơ giảm phát luôn hiện hữu, nhiều vấn đề an ninh và xã hội dai dẳng vẫn chưa được giải quyết. Những định hướng giải pháp và biện pháp được triển khai đến nay đều chưa mang lại hiệu quả như mong đợi, đều là đối sách tình thế hơn là chiến lược lâu dài.

Bao trùm lên trên hết là 2 nét đặc thù trong thực trạng hiện tại của EU khiến đội ngũ nhân sự của Ủy ban EU lâm vào thế yếu. Thứ nhất là vị thế, ảnh hưởng và vai trò của EU ở khu vực, châu lục và cả thế giới. Trong chuyện Ukraine hay quan hệ với Nga, ở Trung Đông hay vùng Vịnh, trong các vấn đề tăng trưởng hay chính sách tài chính – đâu đâu cũng thấy EU chạy theo vấn đề và bị chi phối hơn là chủ động xử lý.

Thứ hai, nội bộ EU hiện lại rạn nứt và phân hóa sâu sắc. Hậu quả là EU có chính sách chung thật đấy nhưng không thể thực hiện đúng với tinh thần “cùng hội cùng thuyền”. Trong chuyện tài chính ngân sách, chính sách xã hội và đặc biệt là đối ngoại – an ninh, các thành viên EU sẵn sàng bỏ đường chung để đi theo lối riêng. Vì thế, thách thức rất lớn cho Ủy ban EU mới nhưng đồng thời cũng là cơ hội để họ tự chứng tỏ là “chổi mới quét sạch hơn”.

La Phù

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!