Cảnh sát đã phải vất vả ngăn chận không cho hai bên xông vào nhau. Trước đây vào ngày 16/6 khi bắt đầu vận động chiến dịch, ông Trump đã hô hào trục xuất 11 triệu di dân lậu Mexico và xây hàng rào giữa Mexico và Hoa Kỳ.

ben chong

Đối đầu giữa phe bên và chống Donald Trump. Photo courtesy: AP
Khi ứng cử viên Donald Trump quy tụ nhiều ủng hộ viên đến Dallas nghe ông nói chuyện, đã xảy ra chuyện nhiều trăm người gốc Latino kéo đến phản đối chính sách kỳ thị  di dân bất hợp pháp của ông.
Bên trong sân vận động American Airlines Center, nhiều ngan cổ động viên đã hò reo hoan nghênh ông khi Trump nói ‘đã đến lúc phải chấm dứt tình trạng di dân lậu ở Hoa Kỳ’.
Nhưng khi cuộc tụ tập chấm dứt, các ủng hộ viên của ông ra xe đã phải len lỏi giữa nhiều hàng người gốc Hispanic kéo đến la to ‘thực là xấu hổ cho quý vị’, một số liền quát lại ‘tống cổ bọn chúng đi’.
Cảnh sát đã phải vất vả ngăn chận không cho hai bên xông vào nhau. Trước đây vào ngày 16/6 khi bắt đầu vận động chiến dịch, ông Trump đã hô hào trục xuất 11 triệu di dân lậu Mexico và xây hàng rào giữa Mexico và Hoa Kỳ.
Dallas có 42% cư dân là người gốc Hispanic và 52% là dân da trắng nhưng trong số 20,000 người đến hoan hô ông Trump, thật khó tìm thấy một người gốc Latino nào đến bày tỏ ủng hộ ông.
Ông Trump đã nói chuyện về một loạt đề tài trong cuộc meeting ở Dallas, từ thảo luận thương mại với Trung Quốc và Nhật dến chuyện thay thế chương trình bảo hiểm y tế Obamacare và được cử tọa hoan nghênh.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: