SAN DIEGO, California (San Diego Union-Tribune)Một dự thảo luật do một dân biểu tiểu bang ở khu vực Trung California đưa ra, theo đó sẽ cấp giấy phép làm việc và tạm thời không trục xuất cho các công nhân ngành nông nghiệp hiện đang sống bất hợp pháp ở tiểu bang California, vừa tiến thêm bước nữa tại Quốc Hội và có thể thành tiền lệ cho Hoa Kỳ trong cuộc tranh luận về cải cách di trú.

210557-farmers-california-4

Nông dân làm việc tại Fresno, California. Hình minh họa. (Hình: AP Photo/Gosia Wozniacka)

Dự luật này có thể ảnh hưởng tới 500,000 công nhân đang làm việc khắp tiểu bang, từ các bãi trồng dâu ở Salinas tại Trung California, cho tới trại trồng almonds ở Bakersfield cho tới các vườn cam và avocado ở San Diego.

Dự luật mang tên Assembly Bill 20, do Dân Biểu Luis Alejo, thuộc đảng Dân Chủ, đại diện vùng Salinas đưa ra, đề nghị thành lập một chương trình theo đó cho phép người di dân bất hợp pháp ở California được phép làm việc hợp pháp trong ngành nông nghiệp. Ðiều này sẽ cần đến sự đồng ý của phía chính phủ liên bang và hiện chưa rõ là thỏa thuận giữa tiểu bang và liên bang sẽ diễn ra như thế nào.

“Tiểu bang California không mất gì cả khi có được cách giải quyết mới mẻ này. Tiểu bang đang trong tình trạng thiếu trầm trọng công nhân ngành nông, nền nông nghiệp của chúng ta và gia đình của chúng ta đang gặp khó khăn,” theo ông Alejo.

Trong số khoảng 800,000 công nhân ngành nông ở California, có khoảng 380,000 đến 550,000 người sẽ được sự trợ giúp của đạo luật này, theo văn phòng của ông Alejo.

Trên khắp Hoa Kỳ, có từ 50% đến 70% công nhân ngành nông là thành phần di dân bất hợp pháp, theo cuộc nghiên cứu mới nhất của Bộ Lao Ðộng vào năm 2012.

 

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: