[Closed] Hồ Sơ Tài Chánh Cho Visa Du Học (F1)  

  RSS

vietditru
(@vietditru)
Estimable Member Admin
Joined:5 years  ago
Posts: 113
06/10/2017 11:59 am  

Công dân nước ngoài muốn sang Mỹ để du học thì phải xin visa F1. Để xin được visa F1 trước hết bạn phải chứng minh mục đích rõ ràng của bạn là đến Mỹ để học và có ý định học xong sẽ quay trở về. Ngoài ra một yếu tố vô cùng quan trọng nữa là bạn phải chứng minh bạn có đủ tiền trang trải cho việc ăn, ở và học phí trong suốt quá trình bạn học tập tại Mỹ.

Việc chứng minh này có thể chứng minh bằng:

  • Công việc làm hiện tại của cha mẹ bạn đủ để chi trả cho việc ăn, học của bạn.
  • Tài sản cố định của gia đình như nhà cửa, xe cộ, đất đai...
  • Tài khoản tiết kiệm ngân hàng của bạn hoặc của cha mẹ bạn (ít nhất phải bằng 1 năm học phí của bạn)

Văn phòng chúng tôi có thể giúp bạn chứng minh tài chánh của gia đình mình một cách thuyết phục nhất để thuận lợi hơn trong việc xin visa tại buổi phỏng vấn.


Share: