Notifications
Clear all

Đăng ký nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ


admin
(@admin)
Trusted Member Admin
Joined: 11 years ago
Posts: 64
Topic starter  
Đăng ký nghĩa vụ quân sự Hoa Kỳ

Theo luật định, nam giới từ 18 đến 26 tuổi đang sống tại Hoa Kỳ đều phải đăng ký nghĩa vụ quân sự, Selective Service.

Đăng ký nghĩa vụ quân sự không phải là sẽ đi lính. Bạn có thể sẽ bị từ chối các quyền lợi (công việc, trợ giúp tài chánh trong việc học,...), bị từ chối khi nhập quốc tịch Hoa Kỳ nếu quên hoặc không đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Thời gian đăng ký:

Trong vòng 30 ngày đến ngày sinh nhật thứ 18. Cũng có thể được đăng ký trễ nhưng không được trễ quá 26 tuổi. Chỉ đăng ký nghĩa vụ quân sự khi đã có Social Security Number (SSN).

Cách đăng ký:

Đăng ký online hoặc dùng form paper đăng ký & gửi qua bưu điện.

1. Nếu đăng ký qua form: Download form tại đây:

Selective Service Registration Form (click here)

2. Đăng ký trực tuyến: vào trang Selective Service System để ghi danh và gởi đơn online.
Image

Về việc đăng ký quân vụ Hoa Kỳ, do Selective Service System (SSS) đã thay đổi giao diện website, nên form đăng ký cũng đã được SSS cập nhật form mới: SSS FORM 1M (04-30-2021). (Form trước đây Expires March 2018).

ImageSelective Service System Registration Form

Cách đăng ký vẫn theo 2 cách như trước đây: online hoặc điền form & gửi bưu điện. (Chỉ đăng ký quân vụ khi đã có Social Security Number).

1. Đăng ký qua form:

Download form: Selective Service Registration Form

Sau khi điền form, ký tên & bỏ vào bao thư gửi đến địa chỉ có ghi trong form.

Selective Service System
Registration Information Office
P.O. Box 94739
Palatine, IL 60094-4739

2. Đăng ký online:

Truy cập tại trang sau để điền form online:

Selective Service System Online Registration Form

*Note: đối với các bạn nam (18t-25t) vừa đến định cư Hoa Kỳ theo visa định cư, trong câu hỏi How did you first learn about registration? các bạn chọn câu trả lời là: USCIS.


Quote

Leave a reply

Author Name

Author Email

Title *

Preview 0 Revisions Saved
Share: