Địa chỉ email của National Visa Center đã thay đổi.

Địa chỉ email cũ: NVCINQUIRY@state.gov
Địa chỉ email mới:  asknvc@state.gov

Đường link hướng dẫn nội dung

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

Join the forum discussion on this post
khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!