Khi nhìn vào gốc gác của một cư dân vốn là người nhập cư của California, người ta có thể biết được người này giàu nghèo ra sao, thí dụ như một người Mỹ gốc Ấn Độ có thu nhập trung bình 110,000 đô la/năm.

FB

Ảnh: http://www.sacbee.com/

Các gia đình gốc Ấn Độ là nhóm thiểu số có thu nhập bình quân cao nhất tại California, theo số liệu của cơ quan U.S. Census vào năm 2013. Để so sánh, trung bình một gia đình gốc Mexico có thu nhập khoảng 40,000 đô la/năm.

Cư dân California có gốc gác từ Philippines, Anh hay Pháp có lợi tức trung bình hàng năm vào khoảng 80,000 đô la. Thu nhập bình quân của một gia đình ở Cali thuộc mọi sắc dân là 61,000 đô la, của gia dình dân nhập cư là 51,000 đô la.

Căn bản giáo dục là yếu tố quyết dịnh cho mức thu nhập bình quân của một sắc dân. Gần 80% số người Mỹ gốc Ấn ở California có bằng đại học 4 năm, trong lúc tỉ lệ này của gia đình gốc Mễ chỉ chưa đến 10%

Độ dài cư ngụ ở Cali cũng là yếu tố không nhỏ trong thu nhập. Gần đây số người gốc Iraq do trốn tránh chiến tranh sang cư ngụ ở Cali gia tăng nhưng thu nhập của họ thuộc hàng rất thấp.

Cũng có những ngoại lệ đáng kể như có khoảng 160,000 gia đình gốc Mexico ở California đã có lợi tức hàng năm trên 100,000 đô la vào năm 2013 và khoảng 14,000 gia đình gốc Ấn có thu nhập chưa đến 20,000 đô la.

Theo Sacramento Bee

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: