Các nhà làm luật của California hôm thứ hai 28/3 loan báo sắp đạt được thỏa thuận nâng mức lương tối thiểu của nhân viên toàn tiểu bang lên 15 đô la/giờ vào năm 2022.

cali

California là tiểu bang đầu tiên của Hoa Kỳ đã đi đầu trong việc nâng mức lương tối thiểu như thế cho nhân viên sống và làm việc trong các thành phố lớn.
Như thế tiếp theo cuộc tranh đấu của Los Angeles và San Francsco, vốn đã thực hiện chuyện này, California sẽ tiến hành cho cuộc bỏ phiếu lấy ý kiến của cử tri trong tháng 11 tới.
Cùng lúc tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn, tiểu bang New York, các tiểu bang Washington và Oregon cũng có phong trào tranh đấu dòi nâng mức lương tối thiểu lên 15 đô la.
Như vậy có khoảng 5 triệu nhân viên California, tức là 38% lực lượng lao động của toàn tiểu bang, sẽ được nâng thêm khoảng 4,000 đô la trong tháng lương hàng năm của họ.
Michael Reich, một chuyên viên tài chính về lương bổng, nhận xét là ‘mức tăng lương đồng bộ, tuy không nhiều, nhưng sẽ san bằng cách biệt kiểu trả lương không đồng nhất tại nhiều nơi của California’
Theo (Washington Post)
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: