Các nhà khoa học không gian Ấn Độ hôm thứ năm 18/12 đã phóng thành công hỏa tiễn lớn nhất từ trước đến nay của họ vào vũ trụ, mang theo một vệ tinh không người lái.

An do

Ấn Độ cho phóng phi thuyền lớn nhất vào vũ trụ. Photo Courtesy:BBC
 Hỏa tiễn Geosynchronous nặng đến 630 tấn đã được khai hỏa từ trung tâm Sriharikota ở bang Andhra Pradesh phía nam Ấn Độ vào sáng sớm. Loại hỏa tiễn này có khả năng mang vệ tinh to và nặng hơn vào vũ trụ.
Từ trước đến nay, Ấn Độ đã thành công trong việc phóng các hỏa tiễn, nhưng luôn đối diện với thách thức làm sao đưa được các vệ tinh to và nặng hơn vào không gian.
Hỏa tiễn loại mới của Ấn Độ giờ đây có khả năng mang các vệ tinh viễn thông nặng đến 4,000 kí lô. Điều này có nghĩa là Ấn Độ sẽ không còn nhờ các hỏa tiễn ngoại quốc mang hộ vệ tinh như thế nữa.
Ngay lập tức Thủ Tướng Ấn Độ Narendra Modi gửi các lời chúc mừng như sau: “Sự kiện này một lần nữa chứng minh tất cả gian lao khổ nhọc của các nhà khoa học của chúng ta đã thành công. Xin chúc mừng quý vị”
Ông K.Radhakrishnan, Chủ Tịch Trung Tâm Không gian ISRO của Ấn Độ nhận định là ‘vụ phóng đánh đấu một ngày rất đặc biệt, có ý nghĩa to lớn trong lịch sử ngành hàng không vũ trụ Ấn Độ’, vì vệ tinh này có khả năng sau này mang từ 2 đến 3 nhà phi hành vào vũ trụ.
VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: