Đa số người Mỹ nhận các trợ giúp của chính phủ để giúp trả tiền bảo hiểm sức khỏe Obamacare sẽ phải trả lại một số tiền khi họ khai thuế, theo nghiên cứu được công bố hôm Thứ Ba bởi công ty chuyên khai thuế H&R Block.

eTmdamXd

Những người khai thuế đó sẽ nợ khoảng 530 đô la mỗi người, trung bình, lên tới 17% sẽ làm giảm tiền thuế bồi hoàn tiêu chuẩn.

Bộ Y Tế và Nhân Đạo Hoa Kỳ đã tuyên bố hôm 9 tháng 2 rằng gần 6.5 triệu người sống tại 37 tiểu bang được bảo hiểm bởi trang mạng HealthCare.gov sẽ đủ điều kiện cho tín thuế Obamacare trong năm nay bởi vì họ không có đủ tiền để trả nguyên giá cho bảo hiểm y tế.

Điều có nghĩa là trên toàn quốc có hơn 4.5 triệu người sẽ thấy một phần tiền bồi hoàn vào ngày 15 tháng 4 bị cắt mất, theo một phân tích trên báo Daily Mail Online.

Công ty giúp khai thuế dựa trên việc tìm hiểu của họ với tài liệu thu thập được từ khách hàng của họ trong thời gian 6 tuần đầu của năm 2015, cho thấy rằng 52% những người nhận trợ giúp của Obamacare trong hình thức tín thuế sẽ phải hoàn trả một phần tiền cho chính phủ.

“Mức tiền trả lại của Tín Thuế Advance Premium Tax Credit là đáng kể mà trong đó nó làm người khai thuế tốn kém phần lớn của tiền bồi hoàn cua họ — tiền bồi hoàn mà nhiều người trong số đó trông chờ để trả những chi tiêu trong gia đình,” theo phó chủ tịch đặc trách chăm sóc sức khỏe và dịch vụ thuế của công ty khai thuế H&R Block là Mark Ciaramitaro cho biết hôm Thứ Ba.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: