32.3 triệu người Mỹ không phải cao niên không có bảo hiểm sức khỏe bất kể là luật cải tổ y tế tốn kém và phạt thuế với nhiệm vụ cá nhân, theo phân tích mới cho thấy.

Gần một nửa của 32.3 triệu người không có bảo hiểm, hay 15.7 triệu, vẫn không có được bảo hiểm sức khỏe qua Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền hay Medicaid, theo phân tích theo từng tiểu bang bởi Kaiser Family Foundation cho biết. Hơn 1/4 người không có bảo hiểm là cả người lớn hay trẻ em đủ điều kiện.

Trong khi “hàng triệu người đã ghi danh vào những chương trình bảo hiểm mới này,” Kaiser cho thấy “hàng triệu người khác vẫn không có bảo hiểm.” Những phát hiện này cho thấy các bệnh viện sẽ tiếp tục bị áp lực từ những người không có bảo hiểm sức khỏe. Phân tích, dựa trên các tài liệu của chính quyền, cho thấy rằng từ đầu năm 2015, Texas, California, và Florida có nhiều người không có bảo hiểm nhất, theo thứ tự.

Phát hiện của Kaiser đến vào lúc 5 ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ ít để ý đến việc cải tổ y tế tại cuộc tranh luận tổng thống Dân Chủ đầu tiên tại Las Vegas, ngay dù tất cả đều nói là ủng hộ. Hôm Thứ Ba, ứng cử viên đảng Cộng Hòa Jeb Bush công bố kế hoạch cải tổ chăm sóc y tế của ông, cam kết sẽ xóa bỏ và thay thế Luật Chăm Sóc Vừa Túi Tiền để “chấm dứt sự thiệt hại mà các nhà kế hoạch tại thủ đô Washington đã gây ra nhiều thập niên.”

Kaiser cho thấy rằng 4.4 triệu người dân Texas vẫn không có bảo hiểm sức khỏe, dù 11% có thể có Medicaid và 23% có đủ điều kiện để có tín thuế trả cho Bảo Hiểm Y Tế Obamacare.

California có 3.8 triệu người không có bảo hiểm sức khỏe, dù gần 4/10 có đủ điều kiện cho Medicaid và hơn 1/7 có thể có tín thuế để mua bảo hiểm sức khỏe theo Obamacare.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: