Trong khi láng giềng địa phương của bạn thể bận rộn trang trí các thứ theo màu đỏ, trắng và xanh để đón Lễ Độc Lập, thì một phần những hàng xóm quen thuộc của bạn có thể âm thầm dọn ra nước ngoài.

Hơn 1/3 người Mỹ (gồm các cư dân sinh ở ngoại quốc), và hơn một nửa những người sinh vào thiên niên kỷ mới, xem xét việc dọn ra ngoại quốc, theo một thăm dò mới từ TransferWise.

TransferWise thực hiện thăm dò “Anchor Index,” tìm hiểu xem người ta có mối quan hệ chặt chẽ thế nào với Hoa Kỳ như là nơi thường trú của họ. Thăm dò được thực hiện trên mạng trong tháng 5 với 2,090 người lớn tại Hoa Kỳ và phát hiện rằng 55% những người sinh vào thiên niên kỷ mới có tuổi từ 18 tới 34 xem xét việc rời bỏ nước Mỹ.

Thăm dò cũng cho thấy rằng 14% cư dân Mỹ nghĩ tới việc dời chỗ ở trong vòng 5 năm tới.

Lý do lớn nhất mà người Mỹ ở lại trong 50 tiểu bang thì đơn giản là vì đó là nhà. 59% cư dân sinh tại Hoa Kỳ nói rằng đó là yếu tố chính giữ họ lại ở đây. Những cư dân sinh ở ngoại quốc cho biết cùng một việc, dù là phần tử ít hơn – 48%. Chỉ 1/4 các cư dân sinh ở ngoại quốc cho biết là họ ước mơ trở về lại quê hương của họ.

Bất luận là ở lại hay ra đi, đại đa số người trả lời thăm dò (84%) tin rằng Hoa Kỳ có thể được làm cho hấp dẫn hơn bằng cách cung cấp chăm sóc sức khỏe nhiều hơn, thuế thấp hơn và giáo dục được cải thiện hơn.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: