usa-illinois-metamora-suburban-house-for-rent-bwctp1
Gần một nửa người thuê nhà tại Mỹ đang chật vật để trả tiền nhà hàng tháng.

Các chuyên gia thường đề nghị giữ chi phí tiền nhà ở mức 30% thu nhập hàng tháng. Nhưng số người thuê nhà “mang gánh nặng chi phí” – những người chi hơn 30% thu nhập của họ cho tiền thuê nhà – đã gia tăng tới 21.3 triệu người vào năm ngoái, theo Trung Tâm Phối Hợp Nghiên Cứu Nhà Cửa của Đại Học Harvard.

Trong số người đó, hơn 26% “mang gánh nặng chi phí” và chi tiêu hơn một nửa thu nhập của họ cho tiền thuê nhà.

Đây là vấn đề: tiền thuê nhà gia tăng nhanh hơn nhiều tiền lương. Tiền thuê nhà được điều chỉnh theo lạm phát đã gia tăng 7% từ năm 2001-2014 trong khi thu nhập gia đình đã giảm 9%, theo phúc trình nói trên cho biết. Cùng lúc, nhu cầu gia tăng đối với đơn vị nhà cho thuê đã đẩy tỉ lệ nhà trống trên toàn quốc tới mức thấp nhất 30 năm, kéo theo giá cả cao hơn.

“Những khuynh hướng này dẫn tới số lượng kỷ lục người thuê nhà trả quá số tiền thu nhập cho tiền nhà, với viễn cảnh nhỏ bé đối với sự cải thiện đáng kể,” theo phúc trình cho biết. Tiền thuê nhà trung bình cho một căn chung cư mới đã gia tăng tới 1,372 đô la vào năm ngoái, tăng 26% từ năm 2012.

Trong khi các gia đình có mức thu nhập thấp thì hầu hết đều gặp phải khó khăn để trả tiền đúng hạn, các gia đình có thu nhập trung bình thì ngày càng chật vật để trả tiền thuê nhà. Số gia đình mang gánh nặng với thu nhập từ $45,000 tới $74,999 đã nhảy vọt lên tới 21% vào năm 2014 từ 12% trong năm 2001.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: