Sau nhiều ngày thương thảo trong khuôn khổ hội nghị ở Nairobi (Kenya), đại diện của 160 nước thành viên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã đạt được sự nhất trí về lộ trình xóa bỏ bù trợ xuất khẩu cho nông phẩm. 

download5_HYFJThỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với WTO – Ảnh: Reuters

Thời hạn cuối cùng được đưa ra là năm 2018, tuy nhiên có những ưu đãi riêng đến năm 2023 và 2030 cho những diện thành viên nhất định.
Đối với WTO thì thỏa thuận có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất, nó là bước tiến mới của WTO. Sau những thất bại và trì trệ kể từ khi khởi động Vòng đàm phán Doha năm 2001, mọi tiến triển nhỏ đều có ý nghĩa lớn đối với WTO và mọi thỏa thuận mới đều giúp cải thiện cả uy danh lẫn tương lai cho WTO.
Muốn cứu vãn số phận của chính mình trong bối cảnh hiện tại, WTO cần phải không ngừng chứng tỏ vẫn còn tồn tại, vẫn hoạt động và vẫn hữu ích. Những kết quả như thế giúp WTO gỡ gạc uy danh và dần khôi phục vai trò hạt nhân, đầu tàu và động lực của quá trình tự do hóa mậu dịch trên bình diện toàn cầu.
Tuy nhiên, việc các thành viên WTO ở hội nghị này không công khai khẳng định cam kết sẽ nỗ lực hơn nữa để cùng nhau kết thúc thành công Vòng đàm phán Doha lại chẳng tốt đẹp gì đối với WTO.
Nó cho thấy các thành viên WTO tiếp tục suy giảm lòng tin vào triển vọng có thể kết thúc thành công vòng đàm phán trong thời gian tới và điều còn tai hại hơn nữa là họ không còn dành sự quan tâm và ưu tiên cần thiết cho việc ấy. Tiến trình của Vòng đàm phán Doha càng trì trệ thì tới đây càng thêm khó khăn. Nếu cứ vừa tiến vừa dừng như thế thì chẳng mấy chốc nữa sẽ trở thành vừa tiến vừa thụt lùi.

Thảo Nguyên

khahan

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!

khahan

Posted by khahan

:

Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng!