1

Một nhà khoa học đang nghiên cứu vi rút Ebola
Tổ chức từ thiện quốc tế Bác Sĩ Không Biên Giới nói dịch bệnh Ebola tại Tây Phi đang vượt ra khỏi tầm kiểm soát, và nỗ lực cô lập hóa những người có thể bị nhiễm loại vi-rút này không được thực hiện đủ.

Các giới chức nói rằng họ đã tìm thấy hàng trăm ca bệnh tại Guinea, Liberia, và Sierra Leonne và hàng trăm người đã chết.

Các bác sĩ nói rằng họ đã tới giới hạn của mình về những gì có thể thực hiện để chống vụ bộc phát bệnh này. Các bác sĩ nói rằng các cộng đồng địa phương lo sợ và thiếu hiểu biết về sự lan truyền của chứng bệnh này.

Tổ chức Bác Sĩ Không Biên Giới nói rằng một số người bị nhiễm tại các tang lễ, nơi việc kiểm soát không được thi hành. Tổ chức này cũng cho rằng sự lan truyền la do những người di chuyển đây đó tìm nơi điều trị và thăm thân nhân.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới và Tổ Chức Y Tế Thế Giới đang cung cấp trợ giúp y khoa và các trợ giúp khác cho bộ y tế các quốc gia để giúp họ chiến đấu chống chứng bệnh này.

Chứng bệnh hay lây và gây chết người cực mạnh này được mang tên một giòng sông tại Cộng Hòa Dân Chủ Congo. Hiện chưa được biết một cách chữa trị cụ thể nào để đối phó với dịch bệnh này.

binhthanh

binhthanh

Posted by binhthanh

: