NEW ORLEANS — Nghị viên Cyndi Nguyen của thành phố New Orleans đã được tạp chí Time đưa vào danh sách vinh danh những người đã biến đổi khu vực phía nam Hoa Kỳ này.

Nghị viên Cindy Nguyen.

Số báo đặc biệt của Time Magazine liệt kê 31 Người Đang Biến Đổi Phía Nam (31 People Who Are Changing the South) trong đó ghi nhận rằng việc cô đắc cử nghị viên năm ngoái tại thành phố này đã cho cô vị trí Nghị viên Mỹ gốc Á đầu tiên của New Orleans.

Điểm độc đáo của nghị viên Cindy Nguyen là cô đắc cử tại địa hạt có 80% cử tri da đen, và cô đánh bại nghị viên đương nhiệm James Gray, một người da đen.

Cô nói, ưu tiên của cô là phát triển kinh tế trong địa hạt.

Cindy Nguyen vào Mỹ cùng ba mẹ tỵ nạn sau khi Cuộc Chiến VN kết thúc.

Nguyen là đồng sáng lập một tổ chức bất vụ lợi chuyên giúp các cộng đồng  kém tiếng Anh giao tiếp.

Cô có trang web: vote4cyndinguyen.com/ — nơi thông tin và giải thích về nghị trình làm việc của cô.

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: