Đây được xem là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất của Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2008 đến nay, dù tỉ lệ các công ty mướn thêm nhân viên mới trong tháng 8 là thấp nhất từ 5 tháng qua. Từ tháng 6 qua tháng 7, mỗì tháng có thêm 221,000 việc làm mới được thêm vào.

Graphic shows the national unemployment rate and monthly job gains; 2c x 3 inches; 96.3 mm x 76 mm;

Graphic shows the national unemployment rate and monthly job gains; 2c x 3 inches; 96.3 mm x 76 mm;

Tỉ lệ thất nghiệp của Hoa Kỳ đã giảm nhiều nhất từ 7 năm qua trong tháng 8, trong lúc con số việc làm mới thêm vào thị trường nhân lực không dồi dào lắm, với 173,000 việc làm mới.

Tỉ lệ thất nghiệp chỉ còn 5.1%, so với con số 5.3% của tháng 7, tức là mức mà trước đây Quỹ Dự Trữ Liên Bang cho là ‘bình thường cho một nền kinh tế không bị biến động’

Đây được xem là tỉ lệ thất nghiệp thấp nhất của Hoa Kỳ từ tháng 4 năm 2008 đến nay, dù tỉ lệ các công ty mướn thêm nhân viên mới trong tháng 8 là thấp nhất từ 5 tháng qua. Từ tháng 6 qua tháng 7, mỗì tháng có thêm 221,000 việc làm mới được thêm vào.

Sau 3 năm liên tục tỉ lệ thuê muớn nhân viên không giảm, đã có thêm 8 triệu người Mỹ có việc làm mới. Tuy nhiên các chuyên gia cho là các thông tin mới ‘không mạnh lẫn không yếu’ nên khó biết Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ sẽ có quyết định nào trong tháng này.

Vào hai ngày 16 và 17 tháng 9, Quỹ Dự Trữ Liên Bang sẽ có cuộc họp để đưa ra quyết định liệu có tăng lãi suất ngân hàng hay không. Chỉ số Dow Jones của Wall Street tiếp tục giảm thêm 260 điểm vào trưa thứ sáu.

Nhiều nhà kinh tế nghĩ là Quỹ Dự Trữ Liên Bang Hoa Kỳ sẽ cho tăng lãi suất ngân hàng lần đầu tiên từ 9 năm qua, nhưng quyết định như thế khá phiêu lưu trong bối cảnh kinh tế như hiện nay, đa phần phát xuất từ tình trạng rối ren kinh tế của Trung Quốc.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: