PNO – Thượng viện Mỹ ngày 6/6 đãphê chuẩn bà Sylvia Mathews Burwell (48 tuổi), Giám đốc Phòng quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng, vào vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ (với 78 phiếu thuận và 17 phiếu chống).

yte

Bà Sylvia Mathews Burwell (ảnh: Vote Smart)

Đây được xem là bước quan trong nhất để Mỹ chấm dứt hai tháng bị khuyết vị trí này. Trước đó, bà Kathleen Sebelius đã từ chức vì không làm hết trách nhiệm, gây sai sót và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chương trình ObamaCare, một chương trình chăm sóc y tế được chính quyền Obama dày công theo đuổi. Sự cố này đã khiến đảng Dân chủ bị đảng Cộng hòa nhân cơ hội chỉ trích mạnh mẽ.

Như vậy, nhiệm vụ ưu tiên của bà Sylvia khi nhận nhiệm sở mới là phải điều hành chặt chẽ, hiệu quả chương trình ObamaCare. Với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong các tổ chức, chương trình cộng đồng, bà Sylvia được cho là có sự nhiệt tình và chu đáo cần thiết, thích hợp cho vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh.

Trước khi đảm nhiệm vị trí Giám đốc Phòng quản trị và Ngân sách của Nhà Trắng (từ tháng 4/2013), bà Sylvia đã là Chủ tịch Quỹ Walmart, Chủ tịch Chương trình Phát triển Toàn cầu của Quỹ Bill và Melinda Gates…

ANH THÔNG (Theo New York Times)  , Post by khahan

admin

admin

Posted by admin

: