Hoa Thịnh Đốn – Tổng hợp – Thượng Viện đã thông qua một quyết định tiếp tục tiến trình bàn thảo (motion to proceed) về dự luật bảo hiểm y tế nhằm huỷ bỏ và thay thế Obamacare. Phe bênh và phe chống ngang ngữa nhau với tỷ lệ 50/50, và lá phiếu của phó TT Mike Pence mang chiến thắng về phía đảng Cộng Hoà, cho dù có hai thượng nghị sĩ Cộng Hoà (Susan Collins và Lisa Murkow) bỏ phiếu “chống”. Điều này khiến TT Trump cho biết là ông ta rất là buồn.

Vài giờ sau đó, Thượng Viện bỏ phiếu cho đề nghị của phía Cộng Hoà nhằm huỷ bỏ và thay thế Obamacare, và Thượng Viện đã mạnh mẽ bác bỏ đề nghị này. Điều này khiến lãnh đạo phía Cộng Hoà phải nỗ lực tìm ra một kế hoạch mới để phía Cộng Hoà đồng thuận.
Trong lúc tiến hành bỏ phiếu, nhiều người hô liên tục những phản ứng như “Kill the bill” (giết chết dự luật này đi) hay “shame, shame, shame!” (xấu hổ, xấu hổ và xấu hổ).
Sáng mai, thứ tư, cuộc tranh luận về một dự luật mới về bảo hiểm y tế nhằm huỷ bỏ Obamacare sẽ được tiếp tục diễn ra tại sàn Thượng Viện. Không ai dám chắc Cộng Hoà có đủ phiếu để thông qua dự luật này, và cũng sẽ không biết dự luật bảo hiểm y tế cuối cùng sẽ ra sao.
Sau đó, Thượng Viện bỏ phiếu cho hang chục điều tu chính (amendments) cho dự luật bảo hiểm y tế do nhiều thượng nghị sĩ đưa ra.
Cộng Hoà cần đến 60 phiếu để thông qua các điều tu chính nói trên, vì những tu chính này chưa được cơ quan CBO chấm điểm. Chính vì thế, Dân Chủ dễ dàng “giết chết” những tu chính này. Tu chính cho dự luật bảo hiểm y tế của Cộng Hoà chết yểu với tỷ lệ 43/57 phiếu bênh/chống.
Phía Dân Chủ còn áp dụng chiến thuật câu giờ để thể hiện sự bất mãn của họ khi yêu cầu viên thư ký của Thượng Viện đọc lớn toàn bản văn tu chính trong phòng họp của Thượng Viện, rồi mới bỏ phiếu.
Sáng mai, thứ tư, các nghị sĩ sẽ bỏ phiếu cho đề nghị “chỉ huỷ bỏ Obamacare mà thôi” và theo dư luận, đề nghị này chắc cũng sẽ bị thất bại, vì nhiều nghị sĩ Cộng Hoà cũng như Dân Chủ không đồng ý chuyện huỷ bỏ Obamacare mà thôi mà không có sự thay thế dự luật mới.
Con đường huỷ bỏ và thay thế Obamacare còn dài và phức tạp.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: