http://vietbao.com/images/upload/VB/2013/5_2013/13_05/MON_steel__thep_the_tham_-_Copy.jpg

Kinh tế Trung Quốc đầy những bao cấp. Như kỹ nghệ thép. Năm 2000, TQ nhập cảng thép chiếm tới 13% lượng nhập cảng toàn cầu và sản xuất tới 16% sản lượng thế giới/ Vào năm 2007, TQ trở thành quốc gia lớn nhất thế giới về sản xuất, tiêu thụ và xuất cảng thép. Chính phủ bao cấp năng lượng cho ngành thép lên tới 27 tỷ đôla từ năm 2000 tới 2007. Và bây giờ TQ sản xuất tới phân nửa lượng thép thế giới, và bán thép với giá rẻ hơn 25% so với tháp Mỹ và Châu Âu. (Photo AVB)

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: