Bà nói với cháu” Trước khi ta biết về thiền, núi là núi và sông là sông. Khi ta biết về thiền, núi không còn là núi và sông không còn là sông. Nhưng khi ta đã hiểu thiền thì núi là núi và sông là sông.”

“Bà ơi!” Thằng bé nói.

“Gì vậy cháu”. Bà hỏi lại.

“Sông ở ngay đây và hôm nay là ngày nóng. Cháu có thể xuống sông bơi được không?”. Thằng bé hỏi.

“Dĩ nhiên là được”. Bà cười, “cháu nhảy xuống sông ngay đi!”

Hiểu Có tức là Không, hiểu Không tức là Có.
Theo vietbao.com

vietditru

vietditru

Posted by vietditru

: