Ông kể rằng trong một lần tranh luận giữa cuộc họp ông đã hỏi người đề nghị tăng lương 15 mỹ kim/ giờ là tại sao không đưa ra con số 20 mỹ kim/ giờ. Người này bối rối, điều này nói lên tác dụng của việc tăng lương tối thiểu phải hợp với hòan cảnh của nền kinh tế địa phương và có những hậu quả sâu xa đối với đời sống của mọi người trong xã hội.

nguyen tam 15 my kim gio

Trong phiên họp hàng tuần ngày Thứ Ba 15/9/2015, Hội Đồng Thành Phố San Jose đã biểu quyết tạm thời chưa chấp nhận đề nghị của giới nghiệp đòan là tăng mức lương tối thiểu lên 15 mỹ kim một giờ trong vòng 5 năm tới.
Lối thóat cho việc tranh luận tăng lương tối thiểu 15 mỹ kim/ giờ là Hội Đồng Thành Phố giao cho một ủy ban nghiên cứu về việc tăng lương này có những hậu quả gì đối với nền kinh tế của thành phố có 1 triệu dân, và làm sao để sự tăng lương tối thiểu phải đồng đều áp dụng cho các thành phố lân cận của quận hạt Santa Clara County như Milpitas, Sunnyvale, Campbell, Fremont… Không lẽ một cửa tiệm bên đường này thuộc San Jose lại có mức lương khác với tiệm nằm bên kia đường thuộc thành phố Milpitas.
Và Hội Đồng Thành Phố đề nghị rằng có 3 trường hợp đặc biệt không áp dụng việc tăng lương tối thiểu là các công ty có dưới 50 nhân viên, các hội thiện nguyện và các công việc bán thời gian dành cho sinh viên học sinh.
Ngày 6 tháng 11 năm 2012, thành phố San Jose đồng ý tăng mức lương tối thiểu lên 10 mỹ kim/ giờ và theo mức lạm phát thì hiện nay lương tối thiểu lên tới 10.30 mỹ kim/giờ.
Nghị viên Nguyễn Tâm đại diện khu vực 7, một dân cử trong Hội Đồng Thành Phố không chịu ảnh hưởng của Nghiệp Đòan hoặc Phòng Thương Mại trong các lần biểu quyết liên quan đến quyền lợi kinh tế giữa giới kinh doanh và công nhân cho biết rằng ông đồng ý với quan điểm Hội Đồng Thành Phố.
Ông kể rằng trong một lần tranh luận giữa cuộc họp ông đã hỏi người đề nghị tăng lương 15 mỹ kim/ giờ là tại sao không đưa ra con số 20 mỹ kim/ giờ. Người này bối rối, điều này nói lên tác dụng của việc tăng lương tối thiểu phải hợp với hòan cảnh của nền kinh tế địa phương và có những hậu quả sâu xa đối với đời sống của mọi người trong xã hội.
Được biết thành phố Milpitas kế cận San Jose thì mức lương tối thiểu áp dụng vào năm 2008 là 8 mỹ kim, lên 9 mỹ kim vào năm 2014 và sẽ lên 10 mỹ kim vào năm 2016.
Vào tháng 9 năm 2013, tiểu bang California tăng mức lương tối thiểu là 9 mỹ kim, lên 10 mỹ kim vào đầu năm 2016.
Riêng thành phố Los Angeles thì ngày 19/5/2015 sẽ tăng mức lương tối thiểu từ 9 mỹ kim lên tới 15 mỹ kim vào năm 2020.
Thành phố San Jose có 1 triệu dân với hơn 100 ngàn đồng hương Việt Nam là thủ phủ của cộng đồng gốc Việt Nam của miền Bắc California. Giá nhà ở đây hiện rất cao, cao hơn mức giá năm 2006; vì là vùng kỹ nghệ điện tử và công nghệ cao của thế giới thu hút nhiều công nhân. Giới địa ốc cho rằng có nhiều người gốc Á châu đặc biệt là Trung Quốc, Việt Nam đã trả giá cao và tiền mặt để mua nhà, thêm lý do làm cho thị trường nhà đất tăng vọt và giới nghèo đã không có nhà để thuê.
Hiện thành phố San Jose có 2 nghị viên gốc Việt Nam là NguyễnTâm khu vực 7 và Nguyễn Mạnh khu vưc 4.

VuNguyen

Vu Nguyen

VuNguyen

Posted by VuNguyen

: